Menu
VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Meer dan de helft van de arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door uitkeringsinstantie UWV zijn onzorgvuldig. Medische gegevens worden niet geraadpleegd en conclusies over inzetbaarheid zijn vaak onjuist.

Met als gevolg dat mensen mogelijk een verkeerde, geen of juist te hoge uitkering krijgen. Dat blijkt uit een intern onderzoek met een steekproef van 293 dossiers, dat in handen is van het AD. “Dit baart ons enorm zorgen. Kwetsbare arbeidsongeschikte werknemers zijn hiervan de dupe”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Snel een oplossing nodig

Het UWV kan niet aangeven in hoeveel gevallen het tot een verkeerde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling heeft geleid. Daarbij geeft het UWV aan dat het onduidelijk is of het in het voordeel of in het nadeel is van de arbeidsongeschikte werknemer. Gezien de enorme omvang van onzorgvuldigheid is de kans groot dat er ook mensen zijn benadeeld doordat zij onterecht een te lage uitkering ontvangen of soms zelfs geen uitkering, met alle gevolgen van dien. “Je moet kunnen vertrouwen op een beoordeling én deze kunnen controleren. Daar schiet het nu tekort. Hier moet snel een oplossing voor komen”, zegt Van Holstein.

Telefonische beoordelingen niet geloofwaardig

Uit berichtgeving van het AD over het interne onderzoek van UWV blijkt dat de meeste fouten worden gemaakt bij telefonische spreekuren. In bijna acht op de tien gevallen zou het eindoordeel bij telefonische beoordelingen niet geloofwaardig zijn. Dat is ontzettend veel. De VCP uit al langer haar zorgen over de zorgvuldigheid van de beoordeling als deze niet fysiek plaatsvindt. Recent nog in reactie op een nieuwe tijdelijke maatregel die op 1 juli ingaat om voortaan de theoretische beoordeling (de gebruikelijke beoordeling) achterwege te laten bij werknemers die inkomsten uit werk hebben. De beoordeling vindt dan plaats aan de hand van het werk dat iemand doet. In de praktijk kan dit zelfs betekenen dat er helemaal geen contact meer is met een arbeidsdeskundige en/of een verzekeringsarts. Signalen van arbeidsongeschikte werknemers worden zo gemist.

Opnieuw geen middelen

Het vorige kabinet had in het coalitieakkoord staan dat zij de hardheden in het WIA-stelsel wilde aanpakken, maar hiervoor waren geen financiële middelen uitgetrokken. Voor het huidige demissionaire kabinet was dit reden om de zogeheten staatscommissie OCTAS in het leven te roepen om advies uit te brengen om het arbeidsongeschiktheidsstelsel te verbeteren. “Het is onbegrijpelijk dat er door het nieuwe kabinet opnieuw geen middelen zijn uitgetrokken. De problemen zijn groot en urgent. Al jaren vragen we aandacht voor de problemen en hebben zelfs samen met FNV en CNV in een witboek oplossingen aangedragen. Financiële middelen zijn noodzakelijk om het stelsel te verbeteren”, zegt Van Holstein. De VCP roept het nieuwe kabinet dan ook op om dit te heroverwegen en arbeidsongeschikte werknemers niet in de kou te laten staan.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws