Menu
VCP onderschrijft SER-advies IMVO convenanten

Op 25 april heeft de SER het advies ‘IMVO convenanten’ vastgesteld. De SER bepleit daarin dat sectoren en bedrijven het initiatief nemen convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) te sluiten met de overheid en maatschappelijke organisaties. De convenanten moeten resultaatgericht zijn. Professionals binnen ondernemingen, zoals Philips of DSM, kunnen volgens de Vakcentrale voor Professionals (VCP) vanuit hun professie bijdragen aan het tot stand komen van de verbeteringen in de keten.

Met de IMVO convenanten ontstaat een nieuw instrument om risico’s op schendingen van mensenrechten en schade aan milieu in de keten substantieel aan te pakken. Voor werknemers en lokale gemeenschappen leidt dit tot betere bescherming tegen nadelige effecten. Bedrijven worden zo geholpen bij problemen die zij alleen niet kunnen oplossen. Het SER-advies geeft duidelijk aan hoe de convenanten effectief worden ingezet en de beoogde doelstellingen bereikt worden. Convenanten worden weliswaar vrijwillig aangegaan maar partijen verbinden zich tot concrete afspraken.

Sociale partners binnen de SER hebben de ambitie dat in 2016 een 10-tal convenanten over internationaal MVO gesloten zijn, voortbouwend op bestaande initiatieven. Dit zijn enkele aanbevelingen uit het advies over IMVO-convenanten dat de SER aan ministers Ploumen en Kamp uitbrengt. Dit advies kan baanbrekend zijn als de uitvoering met commitment en moed wordt opgepakt. De professionals in ondernemingen spelen daarbij een belangrijke rol. We kunnen rampen zoals met de textielfabrieken in Bangladesh in 2013 alleen met een gezamenlijke inspanning voorkomen.

Lees hier: SER advies IMVO convenanten

http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/2010-2019/2014/imvo-convenanten.aspx

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws