Menu
VCP ondersteunt oproep tot Deltaplan lerarentekort

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren moet het aanpakken van het lerarentekort de eerste prioriteit van het nieuwe kabinet zijn. Dit vereist een samenhangend plan om het vak van leraar en schoolleider aantrekkelijker te maken. Werkgevers- en werknemersorganisatie in het funderend onderwijs slaan de handen ineen en presenteren eerder deze maand de belangrijkste bouwstenen voor een Deltaplan Lerarentekort. De bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) aangesloten vereniging FvOv is een van de mede opstellers van het Deltaplan.

Goed onderwijs belangrijk
De VCP ondersteunt deze oproep van harte. “Het is belangrijk dat jongeren goed opgeleid worden, zodat zij zich succesvol op de arbeidsmarkt kunnen begeven. Gezien de transities waar het land voor staat is kwalitatief goed onderwijs van groot belang, ook voor leven lang ontwikkelen. Helaas laten onder meer de PISA-resultaten zorgwekkende trends zien”, zegt Nic van Holstein, voorzitter van de VCP. Ook de lerarentekorten, werkdruk en ziekteverzuim laten zien dat een Deltaplan hard nodig is.

Elk kind heeft recht op het best mogelijke onderwijs. Dit lukt alleen als we voldoende (bevoegde) leraren hebben die dit onderwijs kunnen geven. Het oplossen van het lerarentekort vergt een samenhangend plan over meerdere kabinetsperiodes heen, waarbij het cruciaal is dat politici dit plan ook op de lange termijn blijven steunen. Een plan dat het vak van leraar en schoolleiders aantrekkelijker maakt, door een goed salaris, goede en gezonde schoolgebouwen, voldoende tijd om als leraar en schoolleider je vak te beoefenen en je te professionaliseren en waarin autonomie van en vertrouwen in de leraar voorop staat.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws