Menu

De VCP is van mening dat het DNB-besluit om de UFR aan te passen op een zeer ongelukkig moment is doorgevoerd. De VCP roept de staatssecretaris en de Tweede Kamer op om als politiek het heft in eigen handen te nemen en het DNB-besluit terug te draaien nog voordat pensioenfondsen de premies voor 2016 gaan vaststellen.

De rente is heel laag met lage dekkingsgraden van de pensioenfondsen tot gevolg. Dit wordt versterkt door de UFR-aanpassing voor de lange termijn pensioenverplichtingen. Dat brengt pensioenkortingen dichterbij. Het vertrouwen van deelnemers als ook de koopkracht en de economie zijn hier niet bij gebaat. Ook zullen de pensioenpremies bij veel fondsen moeten stijgen of de pensioenopbouw moet verder worden versoberd. Bovenal laat het UFR-onderzoek zien dat de rentegevoeligheid en daarmee de beweeglijkheid van de pensioenuit-komsten flink toenemen, waar het nieuwe FTK dit door schokken te mogen spreiden juist heeft verminderd. Het is opmerkelijk dat DNB dit besluit heeft genomen, net nu de meeste fondsen hun beleid hebben aangepast aan het nieuwe FTK en de daaruit voortvloeiende lastenstijging hebben verwerkt. Het is al even opmerkelijk dat DNB het besluit heeft genomen zonder dat de consequenties vooraf goed inzichtelijk waren. Het UFR-onderzoek laat die consequenties nu als nog zien en die zijn fors.

De VCP is voorstander van de overstap naar een stelsel van collectieve premieovereenkomsten met persoonlijke pensioenvermogens met collectieve risicodeling omwille van stabiliteit van de pensioenen. Omdat in dat stelsel geen pensioentoezegging wordt gedaan en geen aanspraken worden opgebouwd, speelt de actuele marktrente daarin een minder prominente rol. De overgang naar zo’n stelsel vergt echter nog enkele jaren tijd, tijd die ook het kabinet nodig acht om die overstap zorgvuldig te maken. De VCP betreurt een verdere vergroting van de rentegevoeligheid en een lastenverzwaring voor het huidige stelsel zo lang de overstap nog niet kan worden gemaakt. De VCP hoopt dan ook dat de politiek naar aanleiding van de uitkomsten van het UFR-rapport haar verantwoordelijkheid neemt en zal aandringen op de invoering van een stabielere rekenmethodiek voor de waardering van de lange termijn pensioenverplichtingen tot de overstap naar een nieuw stabiel pensioenstelsel mogelijk is. Het kabinet acht zelf daartoe ten minste tijd nodig te hebben tot 2020.

‘We willen naar een stabieler pensioenstelsel maar het UFR-onderzoek laat zien dat verschillende rentestanden op enig moment ontzettend grote koersuitslagen geven in termen van premies, dekkingsgraden en toekomstige pensioenopbouw, die bovendien de financiële posities van pensioenfondsen nog meer onder druk zetten terwijl we de stap naar een nieuw stabiel stelsel nog niet kunnen maken’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws