Menu
VCP positief over extra verhoging kinderopvangtoeslag

Het kabinet heeft toch besloten om de maximum uurprijzen in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang extra te verhogen. Dit na aandringen van veel organisaties, waaronder de VCP. De uurprijzen in de kinderopvang lopen flink op vanwege hogere kosten, zoals energie. De VCP is dan ook positief dat het kabinet toch heeft besloten ouders tegemoet te komen.

Extra verhoging maximum uurtarief
Voor de VCP is het van belang dat de kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang toegankelijk is voor ouders. De opvang voor kinderen zou geen belemmering moeten zijn om (meer) uren te gaan werken. Voor ouders is het al lastig om op de gewenste dagen opvang te vinden en worden nu ook geconfronteerd met hogere kosten. Veel ouders maken zich zorgen over de oplopende kosten. Het is dus goed dat het kabinet daar nu duidelijkheid over geeft en besloten heeft het maximum uurtarief te verhogen. In het voorjaar zal opnieuw worden bezien of bijstelling nodig is voor het jaar 2024.

Gastouderopvang
De gastouderopvang heeft te maken met een lagere indexering van € 0,15 vanwege dekking voor intensivering van handhaving en toezicht. De VCP heeft zich eerder verzet tegen deze dekking en vindt het onbegrijpelijk, zeker nu wordt gewerkt aan een stelselherziening waarbij de vergoeding voor kinderopvang wordt verhoogd naar 96% voor werkende ouders en op termijn 100%. De VCP maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de gastouderopvang. De keuze voor kinderopvang of gastouderopvang zou afhankelijk moeten zijn van de individuele situatie en niet gedreven door kosten.

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws