Menu
VCP publiceert online publieksjaarverslag

De VCP heeft haar publieksjaarverslag over 2019 gepubliceerd. Het verslag is in juni aan de Algemene Vergadering gepresenteerd, maar door de drukte en aandacht voor de pensioenonderhandelingen is besloten de publicatie over de zomer heen te tillen. De publicatie is anders dan in voorgaande jaren online. Via de VCP-website is het publieksjaarverslag in te zien.

Online

In voorgaande jaren bediende de VCP zich van een geprint publieksjaarverslag. Vanaf dit jaar doen we het anders, met een fraai vormgegeven terugblik die voor iedereen eenvoudig digitaal toegankelijk is. In het publieksjaarverslag komen verschillende dossiers komen aan bod. Zo wordt er uitgebreid stilgestaan bij het vorig jaar gesloten Pensioenakkoord.

Bestuurders aan het woord

Daarnaast biedt het jaarverslag een inkijkje in het werk van de VCP: verschillende bestuurders van verschillende aangesloten verenigingen komen in interviews aan het woord, onder wie Ruud Stegers en Marc de Natris. Ook VCP-Young Professionals kijkt terug op het afgelopen jaar. Het jaarverslag is voorzien van aantrekkelijk beeldmateriaal. Ook de vorig jaar opgenomen pensioenfilm van de VCP ontbreekt niet.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws