Menu
VCP stuurt brief aan Tweede Kamer met oog op algemeen overleg pensioenen

De VCP heeft vandaag een brief gestuurd aan de Tweede Kamer met het oog op het algemeen overleg pensioenen. De brief gaat in op een heel aantal onderwerpen, waaronder de evaluatie van het nettopensioen. Ook bepleit de VCP wederom een recht op compensatie in het nieuwe pensioenstelsel, zodat er geen groepen deelnemers buiten de boot vallen.

Rust met bodemrente

De VCP heeft er bij de Tweede Kamer daarnaast andermaal op aangedrongen in de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel een bodemrente te gebruiken. Een vaste rente van 2% geeft rust bij de pensioendeelnemers – zowel actieven als gepensioneerden – en de sector. Volgens de VCP zal de overgang naar een nieuw pensioenstelsel soepeler verlopen wanneer er sprake is van een bodemrente. Het nieuwe stelsel moet ingaan in 2026. Tijdens de pensioenonderhandelingen is afgesproken dat in het nieuwe contract niet langer gewerkt wordt met aanspraken en de risicovrije rente. Een vaste rente voorkomt volgens de VCP premiestijgingen en erosie van de pensioenopbouw, zo staat in de brief.

Pensioenlabel wettelijke basis

De VCP breekt verder een lans voor het zogeheten Pensioenlabel, dat door de jongerenorganisatie VCP Young Professionals is gelanceerd. In de Kamer waren eerder positieve geluiden te horen over het label, dat in een oogopslag inzicht geeft in het pensioen van een werknemer. Ondanks bezwaren van minister Koolmees vraagt de VCP toch aan de Kamer om het Pensioenlabel een wettelijke basis te geven.

Doorwerken

De overige punten in de brief hebben onder meer betrekking op de Wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De VCP is nooit een voorstander geweest van een lichter arbeidsrechtelijk regime voor mensen die werken na de AOW-leeftijd vanwege mogelijke verdringingseffecten. De periode van loonbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden moet dan ook niet worden beperkt van 13 naar 6 weken. Tot slot zou de VCP het goed vinden als niet alle afspraken uit het Pensioenakkoord worden ondergebracht in één monsterwet. Hierdoor bestaat namelijk het risico op vertraging van afspraken die eigenlijk niet kunnen wachten, zoals het verlagen van wachttijden voor uitzendkrachten.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws