Menu
VCP: voorstel verdere aftopping is ondoordacht

Het voorstel van voormalig Kamerlid en oud-FD-redacteur Ed Groot om onze aanvullende pensioenen verder af te toppen in ruil voor een minder snelle verhoging van de AOW is volgens de VCP ‘ondoordacht en zeer onverstandig’. “Het maximum fiscaal pensioengevend salaris is geen knop waar de politiek naar believen aan kan draaien. De VCP wil fiscale ruimte voor alle inkomens om een gedegen aanvullend pensioen op te bouwen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Verruiming
De VCP pleit voor verruiming van de fiscale pensioenopbouw, nu blijkt dat veel mensen te weinig aanvullend pensioen opbouwen. Uit recent onderzoek van de Rabobank in samenwerking met het NIBUD blijkt dat nu al een derde van de werknemers te weinig pensioen opbouwt, om over alle flexwerkers en ZZP’ers nog maar te zwijgen. Door verdere aftopping is het maar de vraag of de grote groep midden- en hogere inkomens straks nog voldoende pensioen opbouwen.

Deeltijders
Het voorstel van Groot zal miljoenen mensen treffen in de verdere opbouw van hun aanvullende pensioen. Daarnaast zal een verdere aftopping in het bijzonder heel veel deeltijders hard treffen. De fiscale pensioenopbouw van deeltijdwerkers is afgeleid van wat zij als voltijder zouden verdienen. Zij associëren zichzelf niet met een hoger inkomen maar worden door dit soort voorstellen wel geraakt.

Draagvlak
Het is volgens de VCP oneerlijk om de rekening van een minder snelle verhoging van de AOW bij de middengroepen en hogere inkomens te leggen. Zij betalen immers al mee aan de AOW die iedere Nederlander krijgt, of ze nou hebben gewerkt of niet. Het gevolg: ondermijning van het draagvlak voor AOW en aanvullend pensioen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws