Menu
Werknemers moeten perspectief houden op werk

In de huidige economische crisis is het zaak is het zaak om tijdig in te zetten op scholingstrajecten en begeleiding van werk naar werk. Werknemers moeten ook nu perspectief houden op werk. Dat schrijft de VCP in een brief die gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd naar aanleiding van de publicatie van de Miljoenennota.

Ondersteunende afspraken

“Voor werknemers die hulp nodig hebben om van werk naar werk te komen kunnen sociale partners in sociale plannen of sectoren bovendien ondersteunende afspraken maken voor om- en bijscholing en begeleiding”, zo staat in de brief.

Behoud van inkomen

Volgens de VCP moet de NOW-steun niet leiden tot een te afwachtende houding tot ontslag onafwendbaar is. Met werkgevers moeten daarover afspraken gemaakt worden, zodat werknemers aan de slag blijven en een inkomen behouden. Voor de VCP is het uitgangspunt dat professionals zelf regie moeten hebben over hun loopbaan en ontwikkeling. Idealiter brengen werknemers zichzelf met de juiste randvoorwaarden van werk naar werk.

Investeren in werk

Volgens de VCP heeft het kabinet de schade door de corona-crisis door uitzonderlijke maatregelen binnen de perken weten te houden, maar daarmee is de kou nog niet uit de lucht. “De komende tijd is het zaak om te blijven investeren. Het behoud van de werkgelegenheid heeft daarbij voor de VCP de grootste prioriteit.” De oproep van de VCP om te investeren in werk was gisteren en vandaag in diverse media terug te vinden. Klik hier voor publicaties van de NOS, de Telegraaf en de Leeuwarder Courant.

Middeninkomens

De VCP blijft zich zorgen maken over de positie van de middeninkomens. Een beperkt deel van de 1 miljard euro lastenverlichting slaat bij deze groep neer. De helft van de lastenverlichting is voor verlaging van de eerste schijf en wordt daarmee uitgesmeerd over alle huishoudens. De andere helft wordt ingezet voor de arbeidskorting, maar die wordt tegenwoordig inkomensafhankelijk afgebouwd. Ook de positie van zzp’ers en mensen met een flexibel contract blijven een punt van zorg. Door de coronacrisis is andermaal aan het licht gekomen hoe kwetsbaar deze groepen zijn. Bij reorganisaties zijn zij vaak de eerste die eraan moeten geloven.

Naleven coronamaatregelen

De VCP doet een oproep de coronamaatregelen na te leven, zodat het land niet weer op slot en de schade zoveel mogelijk beperkt kan blijven. Het is belangrijk voor werknemers dat er voldoende testcapaciteit is zodat er niet onnodig lang onzekerheid is over een verkoudheid en docenten en kinderopvangmedewerkers met klachten thuis moeten blijven. Om spanningen op de werkvloer door thuiswerken en quarantaine te voorkomen zijn tevens maatregelen nodig.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws