Menu

Onlangs heeft de Europese Commissie een richtlijnvoorstel voor de ‘eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ (ook wel ‘Societas Unius Personae’, afgekort ‘SUP’) gepubliceerd. De VCP waarschuwt het kabinet voor de arbeidsrechtelijke risico’s van dit voorstel. VCP-vicevoorzitter Bob van der Wal: “De SUP maakt het kwaadwillende ondernemingen makkelijker om schijnconstructies op te zetten. Constructies die minister Asscher nu juist wil bestrijden. Het voorstel ligt nu alleen op de tafels van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken. De VCP wil dat het ook vanuit arbeidsrechtelijk perspectief wordt bekeken.”

Het richtlijnvoorstel voor de SUP maakt het mogelijk om binnen drie dagen, online, een eenpersoonsvennootschap op te richten in iedere gewenste lidstaat. Een notariële akte is niet vereist. De oprichter hoeft ook niet naar het land van registratie af te reizen, noch hoeven de daadwerkelijke economische activiteiten in het land van registratie plaats te vinden. In tegenstelling tot wat de titel ‘eenpersoonsvennootschap’ doet vermoeden, hoeft de oprichter geen natuurlijke persoon te zijn. Het mag ook een (grote) onderneming zijn. Onder het huidige voorstel kan een onderneming dus binnen drie dagen een SUP oprichten in een lidstaat met een gunstig arbeidsrechtelijk regime. Een regime met bijvoorbeeld minder of geen regels ten aanzien van de informatie en consultatie van werknemers. Door de korte online oprichtingsprocedure, voorziet de VCP bovendien problemen ten aanzien van de identiteitscontrole van de oprichter. Deze is niet of nauwelijks mogelijk, wat kan leiden tot fraude en witwaspraktijken en de ondermijning van de betrouwbaarheid van handelsregisters.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws