Menu

De VCP wijst het voorstel van DNB om de pensioenambitie en -premie geleidelijk te laten afnemen naarmate het inkomen stijgt, resoluut af want het is een verdere verslechtering van de pensioenopbouw. De VCP heeft zich eerder verzet tegen de verlaging van de fiscale inkomensgrens bij pensioenopbouw.

Door verplicht minder pensioen op te bouwen zouden mensen meer geld kunnen steken in hun huis of in pensioen via een spaarproduct. “Daarmee lijkt DNB meer te staan voor de problemen en belangen van de banksector op korte termijn dan voor het belang van goede pensioenen op de lange termijn. De belangen van de verschillende toezichtdomeinen lopen hier door elkaar”, aldus VCP-bestuurder Nic van Holstein. Pensioenen zijn geen monetair instrument, maar moeten een adequate toekomstvoorziening voor de oude dag bieden.

De VCP vindt dat de pensioenopbouw in de tweede pijler niet fiscaal beperkt moet worden. De opbouw is per 1 januari jl. al behoorlijk versoberd. De lasten en het uitgavenpatroon van mensen zijn afgestemd op hun inkomen en zij willen ook na pensionering hun levensstandaard kunnen voortzetten. Ouderen moeten bovendien steeds meer zelf betalen voor veel voorzieningen.

Afspraken over de pensioenregeling zijn het domein van werkgevers en werknemers. De meeste pensioenregelingen gaan al uit van middelloon, waardoor gepensioneerden al behoorlijk in inkomen terugvallen en dikwijls niet 70% van het laatstverdiende loon behalen. In verschillende sectoren is bovendien al een maximum pensioengevend salaris afgesproken, waardoor niet iedereen over het hele inkomen aanvullend collectief pensioen opbouwt.

De Nationale Beeldbank/Semmick Photo

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws