Menu
VCP YP: meer ondersteuning nodig voor jonge professionals die thuiswerken

VCP Young Professionals, de jongerenorganisatie van de VCP, krijgt zorgwekkende signalen van jongeren over het thuiswerken. Jongeren maken zich zorgen over hun ontwikkeling, voelen zich eenzaam en missen verbinding met de organisatie. “Het is van belang om de juiste ondersteuning te bieden”, zegt Sacha Heemskerk van VCP Young Professionals. In een brief van minister Koolmees naar de Kamer worden recente cijfers over thuiswerken gedeeld. Hierin staat dat onderzoeksbureau TNO geen negatief effect ziet op jongeren die thuiswerken. Daarmee blijven de negatieve gevolgen van het thuiswerken op jongeren miskend, zegt VCP YP.

Zorgen over ontwikkeling

Jongeren maken zich zorgen over hun persoonlijke ontwikkeling op de werkvloer, met name op het gebied van hun leercurve en positie binnen de organisatie. Zij hebben het gevoel stil te staan en in hun carrière onzichtbaar te zijn door het thuiswerken. Dat levert stress en spanning op. Het kantoor biedt naast een werkplek ook een plek om een netwerk op te bouwen en te leren van (senior) collega’s. “Jongeren hebben behoefte aan meer persoonlijk contact met ervaren collega’s, maar door het langdurig thuiswerken is daar minder aandacht voor”, zegt Heemskerk. Volgens VCP YP is het juist ook nu van belang dat er aandacht is voor de ontwikkeling van jongeren en dat zij daarbij worden ondersteund. Voldoende contact met leidinggevenden en ervaren collega’s is daarbij onmisbaar. Ook draagt dit bij aan het verbonden voelen met de organisatie.

Welzijn van jongeren

Voor veel jongeren is de coronacrisis een enorme omslag: van vele sociale contacten via het werk, op feestjes en de sportclub, naar een bijna volledig geïsoleerd bestaan. Zeker nu de coronacrisis langer duurt en naar verwachting ook nog een tijd zal duren is het van belang om meer aandacht te hebben voor de jongeren die het moeilijk hebben. Er is zelfs een stijging in burn-outklachten zichtbaar onder jongeren; van 4% eind 2019 naar 22% eind 2020, dat blijkt uit onderzoek van TNO . “Zeker jongeren die alleen wonen voelen zich erg eenzaam”, zegt Heemskerk.

Thuiswerkplek

Een goede thuiswerkplek is van belang om uitval te voorkomen. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 45% van de jongeren geen goed bureau heeft en 63% geen instelbare stoel. “Dat is onbegrijpelijk nu de crisis al zo lang duurt. Jongeren wonen vaker in kleinere woningen waardoor een goede thuiswerkplek al lastig is”, zegt Heemskerk. Daarnaast is verhuizen vaak geen optie voor jongeren vanwege de lage kansen op de woningmarkt en beperkte financiële middelen. Verder geeft 56% van de jongeren aan behoefte te hebben aan aanvullende middelen. Werkgevers zouden hier meer aandacht voor moeten hebben.

Terughoudend om aan te kaarten

Jongeren zijn terughoudend om problematiek rondom het thuiswerken aan te kaarten. “Ze zijn bang lastig gevonden te worden en dat dit gevolgen kan hebben voor hun baan of carrière. Zeker als sprake is van een flexcontract of wanneer er een reorganisatie gaat komen, vormt dit een belemmering”, zegt Heemskerk.

Oplossingen voor nu en de toekomst

VCP YP roept werkgevers op om meer in gesprek te gaan met jongeren. Jongeren hebben veel ideeën om de situatie rondom thuiswerken te verbeteren. “Een eerste stap is om ervoor te zorgen dat er meer contact is tussen ervaren collega’s en jongere medewerkers. Dat zou ook online kunnen. Door ze te koppelen kunnen zij met elkaar in gesprek over thema’s die voor hen belangrijk zijn en waar jongeren van kunnen leren. Zo wordt er ook meer verbinding gecreëerd. Of denk aan een vast moment in de week dat in het teken staat van hun welzijn”, aldus Heemskerk. Verder roept VCP YP werkgevers op om jongeren te betrekken bij het opstellen van protocollen hoe er veilig op kantoor gewerkt kan worden voor wanneer dit weer mogelijk is.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws