Menu
arbeidsongeschiktheidsstelsel

De VCP ziet kansen in het rapport over het arbeidsongeschiktheidsstelsel dat vandaag is uitgebracht door de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (OCTAS). In het rapport staan varianten beschreven, zoals door het demissionaire kabinet is verzocht, met als doel een oplossing te bieden voor de knelpunten in het huidige stelsel. “De VCP vraagt al jaren aandacht voor de problemen met de WIA. De VCP heeft samen met FNV en CNV in een witboek daarvoor oplossingen aangedragen. Er moeten snel concrete acties komen om het WIA-stelsel te verbeteren”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Verbeteringen noodzakelijk

De VCP deelt de conclusie van OCTAS dat het stelsel complex is en voor problemen zorgt bij arbeidsongeschikte werknemers. De VCP vraagt al jaren aandacht voor de hardheden in het stelsel. “Het is goed dat er nu een eindrapport ligt van de commissie zodat er eindelijk stappen gezet kunnen worden om het stelsel te verbeteren. Het rapport biedt kansen om de knelpunten aan te pakken. De variant: ‘Huidig stelsel beter’ biedt daarvoor aanknopingspunten die ook voor een deel tegemoetkomen aan de problemen en oplossingen uit het witboek”, zegt Van Holstein.

Geen versoberingen werknemers

In het eindrapport worden een drietal varianten beschreven. Er zitten interessante ideeën bij om verder te betrekken bij een volgende stap. Ook zijn er onderdelen van het rapport die de VCP zorgen baren. De variant: ‘Werk staat voorop’ lijkt nadelig uit te pakken voor een deel van de arbeidsongeschikte werknemers. Dat terwijl er juist flinke verbeteringen nodig zijn om werknemers te beschermen tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid. De VCP zal hier alert op zijn en zich hard maken om versoberingen tegen te gaan.

Snelheid is nodig

De VCP heeft daarnaast zorgen over de complexiteit van varianten. Duizenden arbeidsongeschikte werknemers komen jaarlijks fors in de knel. Oplossingen zijn te lang uitgebleven. De VCP wil dan ook voorkomen dat arbeidsongeschikte werknemers nog jaren in de kou blijven staan. De komende tijd zal de VCP de varianten verder bestuderen zodat er snel stappen gezet kunnen worden ter verbetering van het stelsel. Daar gaat de VCP graag het gesprek over aan.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws