Menu
Veiligheidsbonden maken korte metten met pensioenvoorstellen kabinet

Gehakt maken van de pensioenplannen van het kabinet, daar draaide het om bij een nieuwe protestactie in Den Haag. Diverse bonden uit de veiligheidssector waren op het Plein om hun ongenoegen over de plannen kenbaar te maken. Ze hadden gehaktmolens meegenomen waarmee ze symbolisch korte metten maakten met de voorstellen.

Gehaktdag
Aan de actie op 15 mei werd onder meer deelgenomen door de bij de VCP aangesloten vakorganisaties ACP, VMHP, KVMO, Unie Security en HZC. Ze gingen met diverse Kamerleden het gesprek aan. De actie in Den Haag viel samen met Gehaktdag, de dag waarop de Rijksoverheid en de ministeries hun jaarverslagen presenteren aan de Tweede Kamer.

Pensioenakkoord
Met het protest willen de vakbonden de druk op het kabinet opvoeren, nu er nog steeds geen uitzicht is op een pensioenakkoord. In november vorig jaar liepen de onderhandelingen voor een nieuw pensioenakkoord vast. De voorstellen die minister Koolmees vervolgens deed, komen in de verste verte niet tegemoet aan de eisen van de bonden. Vorige maand bracht de VCP een film uit waarin wordt uitgelegd waarom instemmen met de kabinetsvoorstellen in november geen optie was.

Pensioeneisen van de vakcentrales
FNV, CNV en VCP hebben het kabinet opgeroepen om structurele toezeggingen te gaan doen op de volgende punten:
1. Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijdsverhoging nu worden bevroren en de 1 op 1 koppeling worden aangepast.
2. Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen moeten van tafel.
3. We eisen aanpassing van de financiële spelregels en rekenregels als onderdeel van de verbeteringen in ons pensioenstelsel, waardoor indexering van de pensioenopbouw van werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen (op korte termijn) voorkomen kunnen worden.
4. Door aanpassingen van het stelsel mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan. Eventuele negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en adequaat worden gecompenseerd.
5. Alle werkenden moeten in staat zijn een goed pensioen op te bouwen. Ook ZZP’ers en werknemers met onzekere contracten. FNV, CNV en VCP zijn van mening dat om redenen van een eerlijke arbeidsmarkt en een goed perspectief op een koopkrachtig inkomen, ook na het werkzame leven, in principe voor iedere werkende een automatische deelname van pensioenopbouw in de tweede pijler moet gelden.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws