Menu
Verdeelde samenleving vraagt agenda die verder reikt dan coalitieakkoord

Er ligt een grote opdracht voor politiek en kabinet die veel verder reikt dan een coalitieakkoord. Er is een grote behoefte aan herstel van vertrouwen nu Nederland zo sterk verdeeld en gepolariseerd is. Het is aan een nieuw kabinet om van de samenleving weer een coherent geheel te maken, en het vertrouwen in overheid, instituties en politiek te herstellen, zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in eerste reactie op het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU dat vandaag is gepresenteerd. “Deze coalitie belooft nieuw elan, maar in elan kun je niet wonen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Onvrede en onzekerheid

Volgens de VCP zijn grote maatschappelijke thema’s afgelopen jaren blijven liggen. Er is veel onvrede in de maatschappij, en er is veel onzekerheid door onder meer Corona, de ontwikkelingen op de woningmarkt, de toeslagenaffaire en scheefgroei op de arbeidsmarkt. “De samenleving is ontwricht. Veel mensen hebben het gevoel dat ze de grip op hun leven zijn kwijtgeraakt. Daarnaast zijn er grote groepen voor wie de samenleving te complex is geworden”, zegt Nic van Holstein. “Het ontbreekt aan een gerichte agenda tegen de polarisatie.”

Achterstallig onderhoud publieke sectoren

De investeringen in onderwijs en defensie die de coalitie nu doet, zijn een begin om de publieke sector weer gezond te krijgen, maar het is nog niet voldoende om het achterstallig onderhoud te herstellen, zegt de VCP. “Met het deels terugdraaien van jarenlange bezuinigingen zijn we er echt nog niet. In veel sectoren is de rek er al jaren uit door aanhoudende werkdruk en gebrek aan middelen. Professionals in de zorg, onderwijs, veiligheid en uitvoering moeten de ruimte krijgen om hun werk naar behoren te doen, de middelen om dit veilig te doen, en maatwerk te leveren waar dat nodig is. Want de overheid moet niet tegenover de burger staan, maar naast de burger.”

Duurzame welvaart en welzijn

Het is volgens de VCP van groot belang dat het komende kabinet de weg bereidt naar duurzame welvaart en welzijn voor iedereen, en tevens een beleid voert dat de scherpe tegenstellingen in de samenleving wegneemt. De VCP ziet dat in het coalitieakkoord elementen uit het breed gedragen advies over onder meer de arbeidsmarkt terugkomen. “We gaan ervan dat we met het kabinet in gesprek raken over de verdere invulling van het beleid”, zegt Van Holstein. De VCP vindt het op zich positief dat de coalitie lastenverlichting heeft aangekondigd voor werkenden, gezinnen en de middeninkomens. Wel benadrukt Van Holstein dat alles staat of valt met de uitwerking en wat dit concreet voor de mensen betekent.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws