Menu
Verkenning naar coronatoegangsbewijs op werk

Het kabinet wil verkennen of het coronatoegangsbewijs op het werk mogelijk moet worden, zo werd vandaag bekendgemaakt. Het kabinet heeft aangegeven daarover met de vakbonden en werkgevers te willen gaan praten. De wet op de coronatoegangsbewijzen kent momenteel een uitzondering voor werknemers. Minister De Jonge zei dat hij in de zorg een vorm van registratie wil toestaan, om zo de meest kwetsbare mensen te beschermen.

Privacy

“Het mogelijk maken voor werkgevers om de vaccinatiestatus van werknemers te mogen controleren en registreren staat op gespannen voet met de grondrechten met betrekking tot lichamelijke integriteit en privacy. Een dergelijke discussie kan leiden tot stigmatisering en polarisatie op de werkvloer en er mogen zeker geen rechtspositionele consequenties aan verbonden zijn”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. “We moeten uitkijken voor een hellend vlak, waarbij tijdelijke maatregelen voor Corona de verhouding tussen werkgever en werknemers onder druk zetten.”

Bescherming

“Er zijn andere manieren om de werknemers te beschermen, zoals voldoende afstand houden en beschermingsmiddelen. De VCP vindt dat werkgevers een actuele RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) en plan van aanpak moeten hebben, waarbij het risico van Covid-19 in de specifieke context van het werk is meegenomen. Dit vraagt een actieve rol van werkgevers (en werknemers) om het gesprek hierover aan te gaan”, aldus Van Holstein. “Het is in ieders belang dat een werkomgeving veilig is en dat mensen niet besmet raken.”

Sociale partners in gesprek

De sociale partners zijn afgelopen tijd met het kabinet in gesprek geweest over mogelijke knelpunten voor het garanderen van een veilige werkomgeving en het beschermen van kwetsbare mensen. Eenduidige informatie over wat wel en niet is toegestaan binnen de huidige wettelijke kaders, de rol van bedrijfsarts hierin
en gerichte inzet op het verhogen van de vaccinatiegraad zijn van belang. Het kabinet benadrukte dat werknemers niet verplicht zijn om te zeggen of ze gevaccineerd zijn. Werkgevers mogen er wel naar vragen, maar niet registeren.

Coronamaatregelen

Het kabinet maakte vandaag bekend een fors deel van de coronamaatregelen op te heffen, zoals de verplichte anderhalve metermaatregel. Op risicovolle plekken zoals in de horeca wordt een coronatoegangsbewijs ingevoerd. Voor onder meer evenementen blijven beperkende maatregelen van kracht. Het kabinet heeft ondernemers die ook na 25 september door de maatregelen worden getroffen steun beloofd. Ook gemeenten krijgen geld, voor handhaving. Eerder was al bekendgemaakt dat het steunpakket op 1 oktober wordt stopgezet. Ook het thuiswerkadvies verdwijnt. Werk thuis als het kan, en op kantoor wanneer het nodig is, zegt het kabinet nu.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws