Menu
Verlaag de jonggehandicaptenkorting niet

De VCP heeft samen met FNV, CNV, SWOM, Ieder(in), Coalitie voor Inclusie, LCR, JongPIT, Wij staan op! en Mind, de zogeheten Werkcoalitie, een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met de oproep om de jonggehandicaptenkorting niet te verlagen. Bij het regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd om de jonggehandicaptenkorting met 50% te verlagen. In de Voorjaarsnota is te zien dat de eerste stap van de verlaging wordt ingezet. De Werkcoalitie doet daarom in de brief een dringend beroep op kabinet en Kamer om deze achteruitgang voor mensen in de Wajong te schrappen.

Veel bestaansonzekerheid
Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben hier levenslang mee te maken. Zij worden hierdoor beperkt om volledig mee te doen met de samenleving. Ook blijkt uit onderzoek dat mensen met een arbeidsbeperking te maken hebben met veel bestaansonzekerheid en dat zij tot de meest achtergebleven groep behoren als het gaat om geld en vermogen, sociaal kapitaal en cultureel kapitaal. Gezien deze achterstanden is het volgens de Werkcoalitie onverantwoord om hun inkomen te verlagen. De jonggehandicaptenkorting is een belastingvoordeel zodat Wajongers netto meer overhouden.

VN-verdrag handicap
Daarnaast heeft het College voor de Rechten van de Mens een checklist opgesteld, gebaseerd op het VN-verdrag handicap, wat vraagt om een onderbouwing als er een verslechtering optreedt. Dat is niet gebeurd. ‘Verlaging van de jonggehandicaptenkorting heeft grote gevolgen voor Wajongers. Het is een kwetsbare groep. Veel Wajongers zullen hierdoor in de knel komen. Volwaardig participeren in de samenleving wordt hierdoor nog lastiger’, zegt Nic van Holstein, Voorzitter van de VCP. De Werkcoalitie roept dan ook met klem op om af te zien van de verlaging van de jonggehandicaptenkorting.

 

Lees hier de volledige brief

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws