Menu
Versoepeling coronaregels, sectoren verder open

Het is begrijpelijk dat het kabinet vandaag heeft aangekondigd dat de maatschappij verder open kan. De VCP signaleerde eerder al de spanningen in de samenleving en het afnemende draagvlak voor beperkende maatregelen. Het kabinet neemt nu de ruimte die er is om sectoren verder te openen. Om het risico te beperken wordt een beroep gedaan op sectoren om de coronaregels na te leven. Het thuiswerkadvies blijft onveranderd.

Veilige werkplek

Voorzichtigheid ook op de werkvloer blijft geboden. Gebruik het gezonde verstand en bescherm jezelf waar nodig. Houd rekening met elkaar en met name met kwetsbare collega’s. Ga zo nodig het gesprek aan met je leidinggevende over basisbeschermingsmaatregelen op de werkplek. Een veilige werkplek is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Lange termijn

Er wordt door het kabinet gewerkt aan een visie voor de langere termijn. De VCP heeft in november opgeroepen tot herbezinning op corona. Samen met de andere sociale partners hebben we het vorige kabinet opgeroepen te komen met een coronaplan met perspectief. Corona blijft onder ons en we moeten toe naar een situatie waarin we samen verder kunnen.

Quarantaineregels

Eerder werden de quarantaineregels al versoepeld onder andere voor werknemers zonder klachten die een boosterprik hebben gehad. Vandaag werd onder een aantal strikte voorwaarden een versoepeling van de quarantaine aangekondigd voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen. De VCP vindt het belangrijk dat de werknemer er ook voor kan kiezen om zich toch aan de quarantaine te houden. Juist ook omdat een dagelijkse zelftest een eigen keuze moet zijn, daar mag geen dwang aan te pas komen.

 

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws