Menu
Koolmees Stichting van de Arbeid AOV

Een grote stap vooruit, zowel voor zelfstandigen als voor de arbeidsmarkt. Dat is de reactie van de VCP op het voorstel om zelfstandigen standaard te verzekeren tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. De Stichting van de Arbeid heeft het voorstel aangeboden aan minister Koolmees (SZW). Het voorstel biedt zelfstandigen bescherming wanneer zij door bijvoorbeeld een ongeval niet kunnen werken.

Beter voor iedereen

“Alle werkenden verdienen bescherming tegen het risico van arbeidsongeschiktheid, dus ook zelfstandigen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein ”Het is een risico waar iedere werkende mee te maken heeft. In basis moet daarop niet geconcurreerd worden. Met een standaard verzekering voor zelfstandigen wordt een gat gedicht in de sociale zekerheid. Het voorstel voorkomt dat zelfstandigen in financiële problemen komen. Het bedrag dat nodig is wanneer inkomen plots wegvalt door arbeidsongeschiktheid wordt vaak onderschat. Op dit moment heeft nog geen 20 procent van de zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor sommige mensen vormen beroep, leeftijd of medische achtergrond een obstakel voor een verzekering. Dit gaat straks niet meer op. Er vindt geen selectie plaats, alle zelfstandigen worden toegelaten.”

Goede balans

De VCP spreekt van een evenwichtige uitkomst. ”Er is een goede balans gevonden tussen betaalbaarheid aan de ene kant en inkomenszekerheid aan de andere”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk. ”Het voorstel biedt keuzemogelijkheden zodat zelfstandigen zelf kunnen bepalen wat past bij de eigen situatie met een bijbehorende premie. Door de keuzes die zelfstandigen kunnen maken, hebben zij grip op de premiehoogte. Voor moeilijk verzekerbare risico’s die zich aanvullend willen verzekeren wordt er een waarborgfonds opgericht”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Pensioenakkoord

De Stichting van de Arbeid, waarin werknemers- en werkgeversorganisaties zijn verenigd, heeft een half jaar aan het voorstel gewerkt, samen met vertegenwoordigers van zelfstandigenorganisaties. De onderhandelingen vormden een uitvloeisel van het Pensioenakkoord dat vorig jaar tot stand kwam.

Groepsfoto AOV Stichting van de Arbeid

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws