Menu

Culemborg, 7 november 2012

Visie van MHP op ‘Bruggen slaan’

Met het oog op de behandeling van het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ in de Tweede Kamer heeft de MHP de fracties in kennis gesteld van haar visie ten aanzien van een aantal belangrijke thema’s op sociaaleconomisch terrein. Hierbij heeft de MHP zich beperkt tot de belangrijkste onderdelen op het gebied van werk en inkomen.

De MHP is allereerst verheugd dat de eerdere voornemens uit het Lenteakkoord om het woon-werkverkeer fiscaal te belasten van tafel zijn. Grote zorgen maakt de MHP zich echter over het inkomensbeeld. Door de introductie van een inkomensafhankelijke zorgpremie en andere maatregelen moeten de middengroepen en hogere inkomens niet alleen de lastenverzwaringen ten behoeve van het op orde brengen van de overheidsfinanciën voor hun rekening nemen, maar tevens worden zij extra belast om lagere inkomens er op vooruit te laten gaan. De enorme nivelleringsingreep die dit met zich meebrengt, wijst de MHP ten sterkste af.

De voorgenomen aanzienlijke versobering in de pensioenopbouw zal in de toekomst tot fors lagere pensioenuitkeringen leiden, variërend van bijna een kwart tot meer dan de helft van het laatst verdiende inkomen. Naast de forse inkomensterugval van toekomstige gepensioneerden zullen ook voor de Staat de toekomstige belastingopbrengsten aanzienlijk lager uitvallen. De MHP typeert dit als een korte termijn politiek, nu een hogere belastingopbrengst uit de maatregel, maar in de toekomst forse inkomensterugval voor gepensioneerden en lagere belastingopbrengsten voor de Staat.

De MHP wijst de voornemens ten aanzien van de verkorting van de duur van de WW en het verlagen van de uitkering af, evenals de voorgenomen wijziging in het ontslagrecht. Met name het adviserend karakter van het UWV-oordeel op de ontslagaanvraag verslechtert de rechts- en inkomenspositie van vaste werknemers aanzienlijk. Het verbeteren van de positie van flexwerkers blijft alleen bij woorden. Volgens de MHP heeft het alleen zin om over het pakket WW en ontslagrecht een dialoog aan te gaan met het kabinet, indien de aangekondigde maatregelen nog ter discussie kunnen staan.

Download hier de brief incl. uitgebreid commentaar.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws