Menu
Vrijwilligerswerk met behoud van uitkering nu mogelijk bij vakbond

Werknemers met een werkloosheidsuitkering (WW) hebben meer mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. Door deze verruiming is het bijvoorbeeld mogelijk om vrijwilligerswerk te doen bij vakbonden, sportverenigingen, scholen, zorginstellingen en buurtcentra.

Verruiming van de regeling
Vrijwilligerswerk is volgens de VCP een goede manier om jezelf te ontwikkelen, een bijdrage te leveren aan de samenleving en om een sociaal netwerk op te bouwen. Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar een betaalde baan. Werknemers konden (deels) gekort worden op hun WW-uitkering als zij vrijwilligerswerk deden bij een organisatie zonder ANBI- of SBBI-status. Ook wanneer deze organisaties geen winstoogmerk hadden. Door verruiming van de regeling is het nu ook mogelijk om vrijwilligerswerk met behoud van uitkering te doen bij instellingen of organisaties zonder winstoogmerk die geen ANBI- of SBBI-status hebben, zoals een vakbond.

Tegengaan van verdringing
De VCP vindt het belangrijk dat er geen verdringing plaatsvindt. Het is van belang dat het daadwerkelijk gaat om vrijwilligerswerk. Voorkomen moet worden dat vrijwilligers worden gebruikt om op een goedkope manier betaald werk te laten doen. Er gelden daarom een aantal voorwaarden om dit te voorkomen. Het vrijwilligerswerk mag niet eerder zijn verricht door betaalde krachten, voor het werk mag het afgelopen jaar geen vacature voor een betaalde functie zijn geweest en de vergoeding mag niet te hoog zijn. Het UWV is belast met de controle.

De verruimde regeling met toelichting vindt u hier.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws