Menu
Pensioen algemeen jong oud

De VCP waarschuwt voor de gevolgen van een eenmalige pensioenuitkering. Gepensioneerden overzien lang niet altijd wat de impact is als ze een deel van hun pensioen ineens naar voren halen. De VCP is daarom voor een strakke regie, mocht het zo ver komen. Daarnaast moeten mensen die tegen hun pensioen aanlopen en gebruik willen maken van deze eenmalige pensioenuitkering, goede voorlichting krijgen. Dat schrijft de VCP in een reactie op een consultatie van een conceptwetsvoorstel via internet.

Collectief

Over een eenmalige pensioenuitkering – ook wel bekend als de lumpsum – zijn in het Pensioenakkoord tussen sociale partners en het kabinet afspraken gemaakt. Het kabinet ziet zo’n uitkering wel voor zich omdat mensen zo meer keuzemogelijkheden krijgen met hun aanvullend pensioen. Mocht er een lumpsum komen, dan moet dat volgens de VCP wel strak worden geregeld en het moet daar ook bij blijven. Ook is een stapeling met al bestaande keuzemogelijkheden niet gewenst. De kern van de kritiek van de VCP is dat een lumpsum ten koste kan gaan van de solidariteit en collectiviteit, de ankers van ons pensioenstelsel en dat het voor sommige groepen nadelig kan uitpakken. Ook maakt het een inbreuk op de hoogte van het resterende levenslange pensioen.

Fiscale gevolgen

VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer wijst erop dat pensioendeelnemers nu ook al een deel van hun pensioen naar voren kunnen halen, door eerst een bepaalde periode een iets hogere uitkering te ontvangen en daarna een wat lagere of gebruik te maken van deeltijdpensioen. “Als pensioendeelnemer moet je goed weten wat dat allemaal betekent. Want je wilt op latere leeftijd niet voor verrassingen komen te staan. Daarom moet er goed gekeken worden naar de gevolgen van een eenmalige uitkering voor bijvoorbeeld toeslagen of de belasting.” Deelnemers mogen wat de VCP betreft geen fiscaal nadeel ondervinden als ze door een lumpsum in een hoger belastingtarief vallen, ook moeten mensen goed gewezen worden op het mogelijk vervallen van sociale zekerheidsuitkeringen of toeslagen. Ook het vervallen van indexatieperspectief over dit gedeelte dat naar voren wordt gehaald is een aandachtspunt.

Geen terugwerkende kracht

De VCP vindt verder dat de lumpsum alleen zou mogen gelden op pensioendatum, voor mensen die hun pensioen nog voor zich hebben. Wie nu al met pensioen is, komt er dus niet voor in aanmerking. De VCP is verder van mening dat een lumpsum alleen mogelijk zou moeten zijn op de dag dat iemand met pensioen gaat, en dan ook maximaal 10% van het totale pensioen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws