Menu
Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

De VCP geeft elk half jaar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Onderstaand een overzicht van wat er per 1 juli gaat veranderen.

WIA-beoordelingen

Om de achterstanden in de sociaal medische beoordelingen voor een WIA-uitkering terug te brengen zal er per 1 juli 2024 een nieuwe maatregel worden ingevoerd. Volgens de huidige regels wordt bij werknemers die nog inkomsten uit arbeid hebben zowel een praktische als een theoretische beoordeling (een schatting van wat de werknemer in theorie nog kan verdienen) uitgevoerd. Vervolgens bepaalt de beoordeling met de laagste mate van arbeidsongeschiktheid, het wel of niet toekennen van een WIA-uitkering. Met de maatregel Praktisch beoordelen wordt de theoretische schatting, wanneer een praktische beoordeling mogelijk is, achterwege gelaten. Vanaf 1 juli 2024 wordt er dus alleen op basis van wat mensen feitelijk verdienen een beoordeling gemaakt van de mate van hun arbeidsongeschiktheid. Dit betreft een tijdelijke maatregel voor de komende 3 jaar. Naar verwachting kunnen hierdoor jaarlijks 3.000 tot 4.000 meer WIA-claimbeoordelingen worden uitgevoerd.

De nieuwe werkwijze geldt voor een WIA-claimbeoordeling, een WIA-herbeoordeling, de beoordeling van herleving van een beëindigd WIA-recht en de beoordeling van het later ontstaan van een WIA-recht. Overige arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen, zoals de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling, de WAO, WAZ en Wajong vallen buiten de maatregel. UWV zal het effect van de maatregel monitoren.

De VCP heeft eerder haar zorgen kenbaar gemaakt bij dit voorstel door onder andere te reageren op de internetconsultatie, klik hier voor onze reactie. We zullen de praktijk nauwlettend volgen en eventuele signalen wanneer het niet goed loopt bij het UWV onder de aandacht brengen.

Dagloon

De daglonen van de ZW-, WW-, WAO- en WIA-uitkeringen worden verhoogd. Tot 1 juli is het maximumdagloon € 274,44 bruto per dag, daarna is het € 282,95.

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

In april heeft de Eerste Kamer besloten om de extra verhoging van het minimumloon van 1,2 procent gaat niet door te laten gaan. Hoewel de Tweede Kamer instemde heeft de Eerste Kamer een streep gehaald door het wetsvoorstel. De senatoren maakten zich zorgen om de hoge kostenstijging voor werkgevers, mede omdat het minimumloon de afgelopen jaren al sterk is verhoogd. Bovendien kost de extra verhoging de overheid zelf ook veel geld, omdat de AOW ook zou meestijgen. Per 1 juli 2024 wordt het wettelijk minimumloon wel geïndexeerd met 3,08 procent. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan €13,68 per uur. Dit werkt ook door in uitkeringen zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Kinderopvang

Per 1 juli 2024 veranderen de kwaliteitseisen voor de buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang. De bso kan door de aanpassingen meer activiteiten aanbieden die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. In de dagopvang mogen beroepskrachten in opleiding onder voorwaarden een ‘vast gezicht’ (vaste beroepskracht) zijn voor de kinderen. Deze aanpassing moet werkdruk en roosterproblemen door personeelstekort verminderen.

Bijhouden CO2-uitstoot van werknemers

Met ingang van 1 juli 2024 moeten werkgevers verplicht jaarlijks rapporteren over zowel het zakelijke als het woon-werkverkeer van de werknemer, als zij meer dan honderd werknemers in dienst hebben. Het gaat onder meer om alle zakelijke reizen en het woon-werkverkeer.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws