Menu
Tijdelijk personeel

De VCP geeft elk half jaar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Klik hier om te lezen wat er per 1 juli gaat veranderen.

Het gaat om verkorting van de loondoorbetalingsperiode voor AOW-gerechtigden, de verplichting voor de werknemer om zijn of haar visie te geven op het re-integratietraject én inwerkingtreding van een nieuwe kaderovereenkomst binnen de Europese Unie waarbij thuiswerkende grensarbeiders tot 50% van hun arbeidstijd thuis kunnen werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor belasting en sociale zekerheid.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws