Menu
Tijdelijk personeel

De VCP geeft elk half jaar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Klik hier om te lezen wat er per 1 juli gaat veranderen.

Het gaat om verkorting van de loondoorbetalingsperiode voor AOW-gerechtigden, de verplichting voor de werknemer om zijn of haar visie te geven op het re-integratietraject én inwerkingtreding van een nieuwe kaderovereenkomst binnen de Europese Unie waarbij thuiswerkende grensarbeiders tot 50% van hun arbeidstijd thuis kunnen werken, zonder dat dit gevolgen heeft voor belasting en sociale zekerheid.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven