Menu
Website www.dearbocatalogus.nl is vernieuwd!

De centrale sociale partners in de Stichting van de Arbeid hebben de afgelopen jaren diverse handreikingen en instrumenten ontwikkeld om het arbeidsomstandighedenbeleid in bedrijven en organisaties op branche- of bedrijfsniveau te ondersteunen. Deze tools en instrumenten vanuit het perspectief van arbocatalogi worden nu allemaal aangeboden via de website www.dearbocatalogus.nl.

In een arbocatalogus worden de belangrijkste risico’s in de sector of branche of op bedrijfsniveau beschreven en wordt een plan van aanpak gemaakt hoe de risico’s kunnen worden voorkomen, beperkt of aangepakt. De arbocatalogus is een soort oplossingenboek, gemaakt door werkgevers en werknemers gezamenlijk.

Op de site wordt er naast diverse tools en instrumenten relevante informatie gegeven, die sectoren kunnen gebruiken bij het opstellen van hun catalogus. Voorbeelden hiervan zijn handreikingen over psychosociale arbeidsbelasting, meest gestelde vragen over bedrijfshulpverlening en hoe om te gaan met zwangerschap en werk of taal en veiligheidsrisico’s. Met deze website wil de Stichting van de Arbeid het proces om te komen tot arbocatalogi blijven ondersteunen en zo het aantal catalogi vergroten, de bestaande catalogi verbreden en vooral: bijdragen aan catalogi met kwaliteit!

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws