Menu
Week van de werkstress in teken preventie

Op 12 november is de jaarlijkse week van de werkstress begonnen. De week is bedoeld om stress op de werkvloer aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Honderden bedrijven en organisaties doen eraan mee. Meer dan een miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op een burn-out en andere werkgerelateerde psychische aandoeningen. Daarmee is werkstress de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten. Veel problemen kunnen worden voorkomen, door ze gewoon bespreekbaar te maken.

Investeer in mensen, materiaal en werkplezier
De VCP vindt dat bedrijven en overheid alerter moeten zijn op werkstress en meer aandacht moeten geven aan werkplezier. Ze moeten sneller onderkennen dat de organisatie van werk en bezuinigingen grote gevolgen hebben op de gezondheid van de professional en de manier waarop die zijn werk kan doen. De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven: investeer in de gezondheid en veiligheid van professionals bij onder meer ministeries, politie, defensie en onderwijs. Dat betekent onder meer dat de financiering en personeelssterkte op peil moet zijn en dat werknemers moeten beschikken over goede werkspullen. Met name onder jonge professionals is steeds vaker sprake van uitval door werkstress.

Werkplezier
Dit jaar staat de week helemaal in het teken van preventie en werkplezier. Volgens onderzoek van TNO kan door voldoende werkplezier worden voorkomen dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Werkplezier zorgt voor productieve werknemers en voorkomt dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Sommigen halen werkplezier uit een goede sfeer onder collega’s, anderen door te blijven leren, of door elke dag nieuwe uitdagingen te zoeken. Er zijn ook mensen die werkdruk prima aankunnen zolang ze voldoening uit het werk halen. Juist nu de economie groeit en de krapte op de arbeidsmarkt toeneemt is het belangrijk om te investeren in die preventie van werkstress. Dat is uiteindelijk goedkoper dan ziekteverzuim.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws