Menu
Wees alert op sociale normen vanuit Europa

In maart van dit jaar heeft de Europese Commissie een initiatief gelanceerd ter versterking van de sociale dimensie van de Europese Unie: een Europese Pijler van sociale rechten. De VCP heeft de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief (.pdf) met CNV verzocht dit initiatief met aandacht te volgen.

Hoewel nog niet duidelijk is welke vorm de ‘Sociale Pijler’ zal krijgen is het voor de VCP van het grootste belang dat er wordt gezorgd voor goede regelgeving in combinatie met gedegen handhaving. Onze focus in het beleid van de Europese Unie ligt bij het tegengaan van uitbuiting, schijnconstructies, verdringing en oneerlijke concurrentie door verbetering van bestaande regelgeving in combinatie met gedegen handhaving. Juist daarom plaatsen wij vraagtekens bij het initiatief voor een ‘bredere’ sociale pijler vanuit de Europese Commissie.

Wij pleiten voor aandacht voor goed functionerende EU-regelgeving die leidt tot een Europese Unie met sociale uitkomsten, waar onze leden en werkenden in Nederland in het algemeen baat bij hebben. VCP en CNV hebben de Tweede Kamer daarom gevraagd betrokken te worden bij het beoordelings- en besluitvormingsproces over dit onderwerp. ‘Het moet duidelijk zijn waar Europa wel of niet over gaat. De ontwikkeling van sociale Europese richtlijnen kan leiden tot een verdere nivellering en uitholling van sociale verhoudingen en afspraken in Nederland. Nieuwe initiatieven moeten dan ook kritisch bekeken worden op meerwaarde voor Nederland en prioriteit voor handhaving van huidige regels lijkt nu meer gewenst’, aldus Bob van der Wal, lid dagelijks bestuur VCP.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws