Menu
Corona

De corona-crisis zorgt voor steeds meer werkdruk onder professionals in vitale sectoren. Volgens VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk moeten deze professionals koste wat kost in staat worden gesteld om hun werk veilig te kunnen doen. Dat betekent in elk geval dat ze moeten beschikken over adequate beschermingsmiddelen.

Werken zonder risico’s

Veilig werken houdt bijvoorbeeld in dat verplegenden in de thuiszorg zonder risico cliënten moeten kunnen bezoeken. “Welke zorgtaak je ook hebt, je moet jezelf en anderen kunnen beschermen. Het mag niet zo zijn dat een cliënt die risico loopt door een thuiszorgwerker besmet raakt. Dan raken we alleen maar verder van huis. Maar ook handhavers zoals boa’s moeten beschikken over voldoende middelen, zeker gelet ook op een toename van het aantal geweldsincidenten tegen deze collega’s.”

Bezuinigingen

Volgens Klapwijk is de werkdruk in de publieke sector deels te verklaren door jarenlange bezuinigingen. “De werkdruk in de zorg, onderwijs en publieke sectoren is al jaren te hoog. Nu komt daar de coronacrisis overheen en neemt de druk alleen maar verder toe. Het minste wat je nu kunt doen is zorgen dat de mensen die wel beschikbaar zijn hun werk fatsoenlijk en veilig kunnen doen. Alleen zo komen we zo snel mogelijk door deze crisis heen.”

Veiligheidsdomein

Volgens Politievakbond ACP wordt de toenemende werkdruk mede veroorzaakt door lange wachttijden voor een coronatest. “In de tussentijd moeten collega’s thuisblijven en komt het werk steeds verder onder druk te staan. We hadden al te maken met tekorten en zien dat het nu steeds moeilijker wordt om werkroosters gevuld te krijgen. De capaciteit bij de politie neemt met de dag af door een hoog ziekteverzuim en oplopend aantal collega’s in quarantaine. Het kabinet gaat krampachtig om met het geven van voorrang met een sneltest, terwijl de politie daar al enorm mee geholpen zou zijn.”

Zorg

Marloes te Pas van NU’91 zegt dat in de zorgsector soortgelijke problemen spelen. “De grootste uitdaging is het tekort aan zorgprofessionals, het aantal oplopende besmettingen onder zowel zorgprofessionals als cliënten & patiënten, de veiligheid van de zorgprofessional en het beschikken over voldoende beschermingsmiddelen. De verwachting is dat dit zeker heel 2020 aanhoudt.” Volgens Te Pas moeten zorgprofessionals op dit moment tot het uiterste gaan om hun werk normaal te kunnen doen. “De werkdruk en roosterproblematiek zijn op dit moment schrijnend in de VVT. Werkgevers krijgen de roosters niet rond door onder meer het hoge verzuim onder de zorgprofessionals zelf. Ook in ziekenhuizen is sprake van roosterproblemen, maar daar kun je nog afschalen. In andere sectoren is dat haast niet mogelijk.”

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws