Menu
Haven

Het kan niet zo zijn dat werkenden die jarenlang niet hebben geprofiteerd van een eerder goed draaiende economie volgend jaar niet mee gaan profiteren van het economische herstel. Dit zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de cijfers die het CPB vandaag naar buiten heeft gebracht. Uit de ramingen komt naar voren dat de koopkracht in 2022 daalt naar 0,1 procent, tegen 0,7 procent dit jaar.

Vermindering van lasten

Volgens VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk zijn de aanhoudend hoge lasten en de verwachting van te lage CAO-stijgingen de oorzaak van de achterblijvende koopkracht. Zorgelijk is ook dat de koopkracht op langere termijn geen positief beeld geeft. Het komende kabinet moet echt serieus werk maken van vermindering van de lasten op arbeid en een herbezinning doen op de belastingmix en samenhangende doelen.

Bezuinigen: niet doen

Volgens de VCP is er voor nu geen enkele aanleiding om te bezuinigen. De ramingen van het CPB laten immers zien dat we keurig voldoen aan de Europese regels. Volgend jaar is er alweer sprake van een daling van de staatsschuld. Dat geldt ook voor het begrotingstekort. Ook door de negatieve rente is lenen voor de overheid momenteel aantrekkelijk, zeker als dit op de juiste manier gebruikt wordt.

Investeren

Het is zaak dat Nederland op een verstandige manier uit de crisis gaat komen, door te investeren in zaken zoals onderwijs en onderzoek, zorg, veiligheid en klimaat, zegt de VCP. Deze structurele en deels tijdelijke investeringen zijn nodig voor het toekomstig verdienvermogen van Nederland. Daar is voldoende geld voor wanneer de steunmaatregelen worden afgebouwd.

Werkloosheid

Het CPB verwacht dat de Nederlandse economie dit jaar ruim 2 procent zal groeien en volgend jaar 3,5 procent. De werkloosheid stijgt dit jaar tot 5 procent rond de jaarwisseling en komt in de loop van 2022 uit op 4,5 procent. Veel hangt wel af van hoe de conronapandemie zich ontwikkelt. Wanneer de lockdown blijft, ontstaat een heel ander beeld. Het is daarom van belang dat mensen zich aan de coronamaatregelen houden en dat het vaccinatietempo fors omhoog gaat.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws