Menu

Culemborg, 27 december 2006
Pb 1227-20

Werkgeversplan demotie stap terug in de tijd
De idee van werkgevers om demotie (minder belonen van oudere werknemers) hoog op de cao-agenda te plaatsen, vindt de vakcentrale MHP iets dat niet past in een tijd, waarin de tekorten op de arbeidsmarkt alleen maar zullen toenemen. In plaats van bezuinigen op personeel zou juist geïnvesteerd moeten worden in werknemers, jong en oud, teneinde iedereen zo lang mogelijk aan de slag te kunnen houden. Leeftijdsbewust personeelsbeleid (inclusief de mogelijkheid van vrijwillig deeltijdpensioen) en gebruik maken van kennis en deskundigheid van werknemers met ervaring, maken arbeidsorganisaties meer toekomstbestendig dan het demotiveren van mensen, via slechtere arbeidsvoorwaarden.

De MHP pleit er juist voor om gezamenlijk met werkgevers en overheid te kijken hoe we de toekomstige arbeidsmarkt adequaat kunnen bemensen en daarvoor de juiste instrumenten te ontwikkelen. Zo blijkt uit een recent onderzoek van TNS NIPO, in opdracht van De Unie, dat veel werknemers bereid zijn om meer te werken, mits daar in de nettosfeer iets tegenover staat. Slechter betalen van oudere werknemers pakt dan alleen maar averechts uit.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws