Menu
Werknemer krijgt meer zeggenschap over werkplek

Het wordt voor werknemers eenvoudiger om hybride werken zelf vorm te geven. Mochten ze op een andere plek willen gaan werken – thuis of elders – dan kan hun werkgever dat niet zomaar weigeren. De werkgever is verplicht hierbij alle werkgevers- en werknemersbelangen af te wegen, waarbij de maatstaven van ‘redelijkheid en billijkheid’ gelden.

Werken waar je wilt

Dat staat in de wet ‘Werken waar je wilt’ die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen. Het betekent een aanpassing van de Wet flexibel werken, die zes jaar geleden van kracht werd. Volgens deze wet kan een werknemer zijn baas vragen om een aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden. Nu kan dat dus ook met aanpassing van de werkplek.

SER-advies

De termen redelijkheid en billijkheid zijn overgenomen uit een SER-advies over hybride werken dat eerder dit jaar werd uitgebracht. Dit biedt werknemers meer zeggenschap over hybride werken en geeft werkgevers tegelijkertijd ruimte voor maatwerk binnen hun organisaties. De oorspronkelijke tekst van het wetsvoorstel was overigens anders: daarin stond dat een werkgever een verzoek om een andere werkplek alleen mag weigeren als sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Het voorstel Werken waar je wilt is een initiatief van de Kamerfracties van GroenLinks en D66. Later dit jaar moet de Eerste Kamer de nieuwe wet nog behandelen.

Balans

De VCP steunt het dat er meer ruimte komt voor werknemers over de locatie waar ze werken, maar hecht aan de formulering dat afspraken hierover redelijk en billijk moeten zijn, zodat werk op een goede gezonde manier georganiseerd kan blijven worden. Managers moeten hier goede afwegingen in maken. “Belangrijk is dat het bedrijfsbeleid gelijke kansen biedt voor iedereen en dat het resulteert in een goede balans tussen werk en privé. Het is echter ook nodig dat werken op kantoor altijd mogelijk blijft”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk.

Corona

Tijdens de coronacrisis bleek dat er op het vlak van thuiswerken veel meer kon dan we dachten. En nu we twee jaar verder zijn, is terugkeer naar de oude situatie niet waarschijnlijk. Hybride werken wordt het nieuwe normaal. Op veel werkvloeren is vergaderen achter de computer niet meer weg te denken.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven