Menu

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 juli in werking getreden. Voor de VCP is dit het startschot om alle ontwikkelingen rondom de wet, waar ook werkgevers zich aan gecommitteerd hebben, scherp te monitoren. Dit omdat juist in de praktijk zal blijken of de wet een verarming of een verrijking zal zijn voor werknemers. Misbruik van het recht dient daarbij zoveel mogelijk te worden tegengegaan.

In de afgelopen maanden heeft de VCP veel aandacht besteed aan de wet via presentaties en publicaties. De belangrijkste wijzigingen behelzen de nieuwe ontslagroute, de transitievergoeding die in plaats van de ontslagvergoeding is gekomen, de aanpassing van de ketenbepaling, de definitie van het begrip ‘passende arbeid’ en de inkomensverrekening bij ww-gerechtigden.

Wanneer u meer wilt weten over de Wwz dan kunt u onder het kopje ‘Thema’s de regelgeving en factsheets raadplegen. Via de mijnwerkenzekerheid.nl kunt u kijken wat de wet voor uw specifieke situatie betekent als gekeken wordt naar de ketenbepaling en de transitievergoeding.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws