Menu

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 juli in werking getreden. Voor de VCP is dit het startschot om alle ontwikkelingen rondom de wet, waar ook werkgevers zich aan gecommitteerd hebben, scherp te monitoren. Dit omdat juist in de praktijk zal blijken of de wet een verarming of een verrijking zal zijn voor werknemers. Misbruik van het recht dient daarbij zoveel mogelijk te worden tegengegaan.

In de afgelopen maanden heeft de VCP veel aandacht besteed aan de wet via presentaties en publicaties. De belangrijkste wijzigingen behelzen de nieuwe ontslagroute, de transitievergoeding die in plaats van de ontslagvergoeding is gekomen, de aanpassing van de ketenbepaling, de definitie van het begrip ‘passende arbeid’ en de inkomensverrekening bij ww-gerechtigden.

Wanneer u meer wilt weten over de Wwz dan kunt u onder het kopje ‘Thema’s de regelgeving en factsheets raadplegen. Via de mijnwerkenzekerheid.nl kunt u kijken wat de wet voor uw specifieke situatie betekent als gekeken wordt naar de ketenbepaling en de transitievergoeding.

Laatste nieuws

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

2 oktober 2023

Tweede fase brede publiekscampagne pensioen vandaag van start

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

2 oktober 2023

Grote zorgen bij arbeidsongeschikte werknemers over wegvallen arbeidskorting

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

Meer nieuws
Naar boven