Menu

Al geruime tijd lag er een wetsvoorstel op de plank bij staatssecretaris Klijnsma, met het voornemen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. De VCP vindt het niet te rijmen met de hoge werkloosheid dat de AOW-gerechtigde leeftijd komende jaren versneld omhooggaat. Voor jongeren zal dit betekenen dat ze komende jaren minder gemakkelijk een baan krijgen.

Op maandag 17 november jl. heeft staatssecretaris Klijnsma het Wetsvoorstel versnelde verhoging AOW naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord. Op zijn best kan van het voorstel worden gezegd dat er duidelijkheid komt over de voornemens van het kabinet. Mensen kunnen zien wat de regering met hen voor heeft als het gaat om de AOW-leeftijd.

In dit wetsvoorstel gaat de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2018 en naar 67 jaar in 2021. Vanaf 2023 wordt jaarlijks bekeken of de AOW-leeftijd verder omhoog moet. Daarbij wordt gekeken naar de gemiddelde levensverwachting. Het is maar de vraag of een verhoging van de gemiddelde levensverwachting ook betekent dat mensen langer gezond kunnen werken. De middelen die beschikbaar waren voor duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers, zijn de afgelopen jaren juist geschrapt.

Voor de lagere inkomens is er een tijdelijke overbruggingsregeling om de gevolgen van de terugval in inkomen tussen 65 jaar en de nieuwe AOW-leeftijd enigszins op te kunnen vangen. Via deze link kunt u op de site van de SVB kijken of u in aanmerking komt voor deze overbruggingsregeling. De VCP heeft juist altijd gepleit voor een flexibele AOW waarvan iedereen gebruik kan maken.

De Nationale Beeldbank/Semmick Photo

Laatste nieuws

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

Meer nieuws
Naar boven