Menu
Wetsvoorstel ‘Meer zekerheid voor flexwerkers’ voor advies naar de Raad van State

Het wetsvoorstel ‘Meer zekerheid voor flexwerkers’ wordt voor advies naar de Raad van State gestuurd, de volgende stap in het wetgevingsproces. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat het doel is om flexibele werknemers meer zekerheid te bieden, waaronder meer perspectief op een contract voor onbepaalde tijd.

“Een belangrijke stap naar een trendbreuk voor een betere arbeidsmarkt, onderdeel van een samenhangend pakket aan maatregelen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Verbetering positie werkenden

Ondanks de val van het kabinet is er de afgelopen periode door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid, met nauwe betrokkenheid van sociale partners, gewerkt aan de verdere uitwerking van het arbeidsmarktpakket van het SER Middellange Termijnadvies (MLT). Dit is het eerste wetsvoorstel die hieruit voortvloeit. “Voor de VCP is dit weer een belangrijke stap in het keren van de toenemende onzekerheid en een noodzakelijke verbetering van de positie van werkenden op de arbeidsmarkt”, aldus Van Holstein.

Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel over flexibele arbeid heeft als doel de zekerheid van werknemers die werken via uitzendcontracten, oproepcontracten en in tijdelijke contracten te versterken. Het wetsvoorstel draagt bij aan een vermindering van de verschillen tussen vaste en flexibele banen. Oproepkrachten krijgen meer inkomens -en roosterzekerheid, uitzendkrachten krijgen sneller een contract met meer zekerheid en tijdelijk werk zal ook tijdelijk worden ingezet, door de onderbrekingstermijn van 6 maanden bij de ketenregeling te schrappen en een administratieve vervaltermijn van 5 jaar in te stellen. In de eerdere internetconsulatie bleek uit de toelichting dat de inwerkingtreding op 1 januari 2025, 1 juli 2025 of 1 januari 2026 zal zijn, afhankelijk van de voortgang.

Meer wetsvoorstellen

Na advies van de Raad van State en eventuele aanpassing van het wetsvoorstel, kan het definitieve voorstel door naar de Tweede Kamer. De komende periode zullen als uitwerking van het arbeidsmarktpakket meer wetsvoorstellen volgen: over het terugdringen van schijnzelfstandigheid, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers  en voor het opvangen van crisis en calamiteiten komt een crisisregeling personeelsbehoud die niet ten koste gaat van WW-rechten van werknemers. Verder wordt de werkzekerheid voor uitzendkrachten verbeterd en krijgen kleinere werkgevers eerder duidelijkheid over hun re-integratieverplichtingen voor zieke werknemers.

Lees ook: Uitwerking arbeidsmarktpakket belangrijke stap naar betere arbeidsmarkt

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws