Menu
Pensioen algemeen jong oud

Al geruime tijd ligt het wetsvoorstel voor in de Tweede Kamer, dat het voor mensen op de pensioendatum mogelijk moet maken om 10% van hun aanvullend pensioen op te kunnen nemen als een bedrag ineens. Gisteren meldde minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer dat het voorstel opnieuw tot minimaal 1 juli 2024 wordt uitgesteld.

Uitstel
De reden van het uitstel is omdat het nog steeds niet is behandeld door de Tweede en Eerste Kamer en pensioenuitvoerders minimaal 6 tot 9 maanden nodig hebben om de uitvoering hiervan goed in te kunnen richten en deelnemers goed te kunnen informeren. De VCP deed eerder een oproep in een brief aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel pas in te laten gaan nadat alle pensioenuitvoerders over zijn naar de nieuwe pensioencontracten. Dat is dus uiterlijk per 1 januari 2028.

VCP kritisch op voorstel
De VCP is erg terughoudend met het creëren van meer keuzemogelijkheden in het huidige en het nieuwe pensioenstelsel. Het is echter een onderdeel van de afspraken in het gemaakte Pensioenakkoord in 2019. Het hebben van meer keuzemogelijkheden, hoe aanlokkelijk het ook klinkt, pakt meestal niet in het belang van de deelnemer uit. Pensioendeelnemers kiezen niet rationeel en suboptimaal. Met name het stapelen van keuzemogelijkheden kan tot negatieve verrassingen en zeer grote nadelige financiële impact leiden. Hierom verzoekt de VCP al geruime tijd om met een onafhankelijke hulplijn vanuit de overheid te komen, waar deelnemers terecht kunnen met individuele vragen over de (fiscale en financiële) consequenties van deze keuzemogelijkheid. Uit eerdere berekeningen bij het wetsvoorstel blijkt namelijk dat het veelal helemaal niet gunstig is om hier gebruik van te maken, doordat mensen toeslagen kunnen verliezen of fors belasting moeten betalen.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws