Menu

De MHP is tevreden met het voorstel van Kamerleden Van Hijum (CDA) en Voortman (GL) om werknemers een wettelijk recht te geven om meer flexibiliteit in arbeidstijden of arbeidsplaats te verzoeken bij hun werkgever. Dit wetsvoorstel kan als stok achter de deur fungeren en een bredere implementatie bevorderen. De MHP pleit, als één van de pioniers, al jaren voor het geven van meer zeggenschap aan werknemers over de invulling van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. De MHP blijft van mening dat zelfregulering via cao’s of bedrijfsregelingen de insteek moet zijn.

In dit wetsvoorstel, dat dit najaar in de Tweede Kamer gaat worden behandeld, stellen de indieners voor om de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) aan te passen om zodoende flexibel werken te bevorderen. Met name voor het combineren van werk en zorgtaken, zoals mantelzorg en kinderopvang, is het van belang dat werknemers afspraken kunnen maken met de werkgever over tijd en plaats van werken. Werknemers krijgen het recht om een verzoek in te dienen bij hun werkgever voor meer flexibiliteit in arbeidstijden of arbeidsplaats. Hierdoor krijgen werknemers de zekerheid dat de werkgever het verzoek goed moet overwegen. De werkgever mag het verzoek gemotiveerd afwijzen, maar niet met de argumentatie ‘omdat we dat nou eenmaal niet doen’.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws