Menu
WRR: meer onzekerheid bij middenklasse

Een plek in de middenklasse is niet meer zo vanzelfsprekend als het was. “Mensen moeten harder hun best doen om op dezelfde positie te blijven.” Dat staat in een rapport dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR naar buiten heeft gebracht. De VCP vindt dat het nieuwe kabinet de uitkomsten van het rapport uiterst serieus moet nemen. “De middengroepen hebben door de crisis veel moeten inleveren, nu het economisch weer beter gaat is het tijd om dat goed te maken“, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.


Onzekerheid

Volgens de opstellers is sprake van een toenemend gevoel van onzekerheid. Dat komt onder meer door veranderingen in de arbeidsmarkt, door zaken als flexibilisering en robotisering. Het hebben van een diploma geeft tegenwoordig minder garanties op een baan dan vroeger. Daarnaast geeft de verzorgingsstaat niet meer de bescherming die er in het verleden wel was. Mensen voelen zich soms ‘in de steek gelaten’, zo staat in het rapport en ze krijgen steeds minder. “De afschaffing van de studiefinanciering is voor de middenklasse een belangrijk symbool.” De VCP waarschuwt al geruime tijd voor de onzekerheid waarmee professionals en middengroepen te kampen hebben.

Rol van de overheid
Volgens de WRR hebben veel mensen uit de middenklasse het gevoel dat de overheid niet naar ze luistert. Dat gevoel is er ook onder mensen met een hogere opleiding. De opstellers van het rapport laten doorschemeren dat de overheid zich wat meer mag inspannen om meer zekerheid en voorspelbaarheid te bieden, zowel op de arbeidsmarkt als in de verzorgingsstaat. Maar ze geven ook aan dat onzekerheid – hoe je het wendt of keert – iets van deze tijd is. “De belofte van het middenklassebestaan kan niet meer altijd worden ingelost.”

Lees hier het rapport van de WRR

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws