Menu

De MHP reageert op een tweetal internetconsultaties over beloningsbeleid en normering van topinkomen. In beide consultaties onderschrijft MHP het doel om excessen uit het recente verleden te voorkomen, maar de MHP hecht aan een vrije loonvorming op de arbeidsmarkt. Inmenging in het loongebouw door de overheid is ongewenst.

Voor de MHP is het van belang dat het topmanagement zich rekenschap geeft van de maatschappelijke ontwikkelingen via het tonen van voorbeeldgedrag en leiderschap. Maatregelen om economisch excessieve risico’s in de toekomst te voorkomen kunnen in principe rekenen op begrip van de MHP. Daarbij wel vooropgesteld dat loonvorming in handen van sociale partners moet blijven.

In Nederland bestaat het fundamentele recht op collectief onderhandelen en vrijheid van vakvereniging. Het lijkt alsof het kabinet de hoofdregel vergeet dat de loonvorming het primaat is van de sociale partners. De loonontwikkeling en (collectieve) arbeidsvoorwaarden behoren primair tot het domein van werknemers en werkgevers. Inmenging in het loongebouw door de overheid is ongewenst. De bescherming van werknemers is niet gediend met het inperken van beloningsafspraken.

De MHP heeft onlangs gereageerd op de consultatiemogelijkheid van het Wetsvoorstel beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo) en zal binnenkort ook reageren op het Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT (WNT2).

Laatste nieuws

PensioenLab weer van start!

6 oktober 2022

PensioenLab weer van start!

Sociale zekerheid

6 oktober 2022

Werkcoalitie: Bied mensen met een arbeidsbeperking bestaanszekerheid

Pensioen schoonouders worden oma en opa

6 oktober 2022

VCP: uitstel invoering pensioenwet was te voorzien

Meer nieuws
Naar boven