Menu

Zwartboek koopkrachteffecten

De MHP legt in samenwerking met de aangesloten bonden een zwartboek aan over de inkomenseffecten in 2006. Vooral de gevolgen van het nieuwe ziektekostenstelsel spelen daarin een grote rol. Steeds heeft de MHP gewaarschuwd deze wet niet op deze wijze in te voeren, omdat de financiële effecten te groot zijn. Bovendien biedt het kabinet geen ruimte om die effecten fiscaal te repareren.

De MHP wil die huishoudens traceren, die met forse negatieve inkomenseffecten te maken hebben als gevolg van het nieuwe zorgstelsel. Daarom vragen we u ons kenbaar te maken welke effecten het ziektekostenstelsel op uw loon, pensioen of uitkering heeft gehad. Uw gegevens worden vertrouwelijk en anoniem door ons gebruikt. We zullen het zwartboek aan het kabinet aanbieden met de bedoeling dat de belofte van het kabinet voor koopkrachtreparatie van schrijnende gevallen, ook daadwerkelijk wordt waargemaakt. Doel hiervan is om de politiek aan te spreken op de belofte om schrijnende gevallen tegemoet te komen.

Indien u wordt getroffen door een forse inkomensachteruitgang, dan kunt u voor meer informatie terecht bij de websites van De Unie ( www.unie.nl ) of de CMHF ( www.cmhf.nl ).

Inmiddels heeft de MHP ‘gedupeerde’ Kamerleden, die ook te lijden hebben van de bekende inkomensachteruitgang, aangeboden aan het zwartboek mee te werken. Zie bij persberichten .

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws