Menu
​Aanpak op maat vergroot kansen vluchtelingen op werk

Verreweg de meeste vluchtelingen met een verblijfsvergunning slagen er niet in om betaald werk te vinden. In een rapport pleit de SER daarom voor een aanpak op maat en langdurige begeleiding, om te voorkomen dat groepen statushouders de aansluiting met de arbeidsmarkt mislopen.

Participatiebeleid
Volgens de SER-signalering ‘Vluchtelingen en werk: een nieuwe tussenbalans’ zou het schelen als gemeenten eerder met de begeleiding van statushouders kunnen beginnen. Daarnaast moet de inburgering aansluiten op het participatiebeleid, zo stelt de SER. Dan zouden vluchtelingen inburgering kunnen combineren met werk of het volgen van een opleiding.

Kleinschalige initiatieven
Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat niet meer dan 11 procent van de vluchtelingen met een verblijfsvergunning na 2,5 jaar betaald werk heeft gevonden. Volgens de SER zijn er de afgelopen jaren veel initiatieven gestart om statushouders aan werk te helpen, maar veel daarvan zijn kleinschalig of lopen door gebrek aan geld niet door.

Meer geld nodig
De SER stelt dat het Rijk meer geld beschikbaar moet stellen voor ondersteuning die meer op maat is. Ook moeten gemeenten en regio’s meer samenwerken. Uit onderzoek van het CPB bleek eerder deze week ook al dat een aanpak op maat belangrijk is. Voor de kans om werk te vinden maakt het uit in welke regio asielmigranten met verblijfsvergunning een woning aangeboden krijgen, zo stellen de onderzoekers.

Verbeteringen
In het rapport van de SER staat dat de aanpak de afgelopen jaren wel is verbeterd. Statushouders hoeven bijvoorbeeld niet langer ‘passief’ te wachten in asielzoekerscentra, in de opvang wordt gerichter gewerkt aan een snelle en kansrijke uitplaatsing en gemeenten besteden meer aandacht aan de problematiek van de vluchtelingen. 

Lees hier het SER rapport

Laatste nieuws

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

8 december 2023

Gesprekken over verlenging Regeling Vervroegd Uittreden vastgelopen

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

6 december 2023

Uitnodiging bijeenkomst werk en mantelzorg

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Meer nieuws