Menu
​Aanpak werkdruk onderwijs hard nodig

Het aanpakken van werkdruk is een belangrijke vereiste om professionals goed hun werk te kunnen laten doen. Dat zegt de VCP naar aanleiding van het werkdrukakkoord dat in het primair onderwijs is gesloten. De druk die onderwijzers in hun dagelijkse werk ervaren is groot, onder meer door extra taken en gebrek aan mankracht.. “Voor docent, leerling en samenleving is het beter als leerkrachten zich kunnen concentreren op hun kerntaak, namelijk lesgeven. Daar is professionele ruimte voor nodig”, zegt VCP voorzitter Nic van Holstein.

Werkdrukakkoord
Scholen in het primair onderwijs krijgen met ingang van het komende schooljaar 237 miljoen euro extra om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt het bedrag op tot 430 miljoen euro. Partijen in het primair onderwijs hebben dat afgesproken met het kabinet. De sector heeft zelf uitgezocht wat echt werkt om werkdruk aan te pakken. Voor de ene school zal dat zitten in extra handen, voor een andere school valt bijvoorbeeld veel tijd te winnen door de inzet van betere ICT.

Eerste stap
Voorzitter Jilles Veenstra van onderwijsvakbond FvOv (aangesloten bij de VCP) noemt het akkoord over vermindering van de werkdruk een mooie eerste stap. “Het is goed dat op de werkvloer het gesprek kan worden gevoerd over de inzet van de middelen. Een betere garantie voor het goed laten landen van de middelen is er niet! Met de komst van onder andere meer vakleerkrachten, begeleiders en ondersteuners kan er een stap de goede kant op worden gezet.”

Staking
Voor de onderwijzers is de kous hier nog niet mee af. Ze willen ook een hoger salaris. Om die eis kracht bij te zetten legden leerkrachten uit het primair onderwijs in Groningen, Friesland en Drenthe op 14 februari het werk neer. De docenten willen dat hun salarisniveau wordt gelijkgetrokken met dat van voortgezet onderwijs. Gebeurt dat niet, dan volgt op 14 maart een volgende regiostaking in Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.

Uitval van lessen
De actie is een initiatief van het PO-Front, waarvan onder meer FvOv deel uitmaakt. Volgens de organisatoren is er jaarlijks 900 miljoen euro extra nodig om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en het beroep aantrekkelijk te maken. Het kabinet heeft 270 miljoen euro extra beschikbaar extra gesteld maar volgens de bonden is dat niet genoeg. Elke dag krijgen duizenden leerlingen geen les omdat er te weinig leerkrachten zijn. Volgens FvOv staat het buiten kijf dat bestrijding van de werkdruk het effectiefst is als er voldoende leraren te vinden zijn. De VCP ondersteunt dat standpunt.

Foto: Martijn Beekman

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws