Menu
​Advies: VCP van één naar twee zetels in SER

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) krijgt er in de Sociaal Economische Raad (SER) een zetel bij, zo staat in een advies van de SER aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Momenteel is de VCP met één zetel in de SER vertegenwoordigd, per 1 april 2018 zullen dat er dan twee zijn.

Afspiegeling
De werknemersorganisaties FNV, CNV en VCP hebben samen elf zetels in de SER. Door de groei bij de VCP vormt de huidige verdeling van deze zetels geen goede afspiegeling meer van de onderlinge verhoudingen. De drie organisaties hebben daarom afgesproken de zetelverdeling te herzien. De komende zittingsperiode van de SER loopt van 1 april 2018 tot en met 31 maart 2020. De minister van SZW stelt voor die tijd de zetelverdeling vast, rekening houdend met het SER-advies.

Forse groei
Het aantal leden dat de VCP vertegenwoordigd is medio dit jaar significant toegenomen. Begin 2017 waren er ongeveer 100.000 werknemers aangesloten, via verschillende vakorganisaties, zoals CMHF en ACP. Als gevolg van de aansluiting van ANBO, De Unie en UOV per 1 juli jl. heeft de VCP een forse groei doorgemaakt en is dat aantal meer dan tweeënhalf keer zoveel geworden. Bij de VCP zijn meer dan vijftig vakorganisaties aangesloten. Per 1 januari treedt ook Vakvereniging Het Zwarte Corps toe bij de VCP.

Belangenbehartiger voor professionals
De VCP heeft een brede achterban, voornamelijk georganiseerd rond bedrijf en beroep. De focus van de VCP ligt op professionals in alle fasen van hun leven. Als centrale werknemersorganisatie is de VCP vertegenwoordigd in de SER en de Stichting van de Arbeid. ´De groei van de VCP laat zien dat steeds meer professionals daar belang aan hechten`, zegt VCP-voorzitter Van Holstein. Vakorganisaties die zijn aangesloten bij de VCP behouden hun autonomie. Zo sluiten ze zelf cao’s af.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws