Menu

Een alleenstaande AOW’er die met zijn kind een huis deelt, houdt ook in de toekomst recht op een hoge AOW-uitkering. De zogenoemde kostendelersnorm in de AOW wordt niet ingevoerd tot tevredenheid van de VCP. Op 22 februari jl., in 2015 en 2016 riep de VCP op het wetsvoorstel fundamenteel te heroverwegen. Dit omdat het een onrechtvaardige korting geeft op de AOW-uitkering van mensen die anderen ondersteunen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde de invoering van de kostendelersnorm in de AOW eerder al uit. Alleenstaande AOW’ers hebben bij volledige AOW-opbouw recht op 70 procent van het wettelijk minimumloon. Echtparen en samenwonenden hebben recht op 50 procent WML per persoon omdat zij onder meer woonkosten kunnen delen. In het regeerakkoord stond de bezuinigingsmaatregel om de lagere AOW-uitkering ook te laten gelden voor alleenstaande AOW’ers die samenwonen met een kind.

Laatste nieuws

Modale middeninkomens steeds meer in de problemen

8 juni 2023

Modale middeninkomens steeds meer in de problemen

Aanpak om gebruik concurrentiebeding terug te dringen is onvoldoende

6 juni 2023

Aanpak om gebruik concurrentiebeding terug te dringen is onvoldoende

Verlaag de jonggehandicaptenkorting niet

6 juni 2023

Verlaag de jonggehandicaptenkorting niet

Meer nieuws
Naar boven