Menu

OR-leden, opgelet. Op 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd en binnenkort loopt de overgangsregeling van een jaar af. Per 1 juli van dit jaar moeten alle werkgevers voldoen aan de nieuwe regels, anders kan een boete volgen. De VCP roept OR-leden op zich goed voor te bereiden op de wijzigingen en het gesprek aan te gaan met de werkgever.

Instemmingsrecht OR
Door de aanpassingen in de Arbowet neemt de invloed van de ondernemingsraad (OR) toe. Zo krijgt de OR instemmingsrecht voor de aanstelling van de persoon en de positionering van de preventiemedewerker. Ook moet de OR instemmen met aanpassingen in het contract met de bedrijfsarts of arbodienst. Door de wijzigingen krijgt de bedrijfsarts meer preventieve taken en de toegang tot de bedrijfsarts wordt laagdrempeliger gemaakt.

Goed voorbereid
Ondernemingsraden juichen versterking van hun positie over het algemeen toe. Belangrijk is wel dat ze hun besluiten goed voorbereiden en met kennis van zaken, daar waar het hun taken en verantwoordelijkheden betreft. Want het besluit raakt niet alleen de organisatie en werknemers, maar ook de persoon van de beoogd preventiemedewerker. Daarnaast moet de OR ook door de werkgever hiertoe in staat worden gesteld. OR-werk is immers ook gewoon werk. 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws