Menu
​Besluit verbeterde inkoopregels nettopensioen gepubliceerd

Eindelijk is het besluit (.pdf) met verbeterde inkoopregels voor het nettopensioen gepubliceerd in het Staatsblad. De VCP pleit al sinds de introductie van de nettopensioenregeling voor een aanpassing van de inkoopregels. Dit omdat nettopensioendeelnemers financieel nadeel konden ondervinden bij een verplichte omzetting van het nettopensioenkapitaal in een regulier pensioen. Het verbeterde inkooptarief is goed nieuws voor nettopensioendeelnemers en in het belang van de fiscale hygiëne.

Fiscale hygiëne
De regels zijn aangepast omdat er nu met de huidige regels geen sprake is van fiscale hygiëne. Bij fiscale hygiëne is er sprake van geen of zeer beperkte overdracht van pensioenvermogen tussen deelnemers van een basispensioenregeling en een nettopensioenregeling.

Terugwerkende kracht
Ook positief is dat het ontwerpbesluit terugwerkende kracht kent. De maatregel werkt terug tot en met 1 september 2016 om deelnemers die reeds een nettopensioen bij een pensioenfonds hebben ingekocht, zoveel mogelijk tegemoet te komen. 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws