Menu

De Stichting van de Arbeid heeft cao-partijen in een brief gevraagd na te gaan of ze de afspraak uit het Najaarsoverleg 2004 over de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling bij ziekte correct zijn nagekomen. Tevens verzoekt de StvdA de partijen die niet aan de afspraak voldoen hun cao aan te passen. De VCP heeft haar aangesloten organisaties geïnformeerd over de brief.

Meeste afspraken voldoen
Op basis van onderzoek door de Stichting van de Arbeid concludeert de Stichting dat het merendeel van de cao-partijen de afspraak over de bovenwettelijke aanvullingen bij loondoorbetaling bij ziekte uit het Najaarsoverleg heeft doorgevoerd. In waarschijnlijk een beperkt aantal gevallen zijn echter nog afspraken gemaakt die hiervan afwijken en waar bovenwettelijk aangevuld wordt zonder dat er afspraken ter stimulering van (versnelde) re-integratie tegenover staan.

Lees hier (.pdf) de brief van de StvdA

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven