Menu
​Breed front wil snel aan tafel over loondispensatie

De VCP wil met een breed front van maatschappelijke partijen zo snel mogelijk met staatssecretaris Tamara van Ark aan tafel over het plan loondispensatie. Dit plan heeft negatieve gevolgen voor mensen met een beperking en hun economische zelfstandigheid. Bovendien is het plan strijdig met mensenrechten.

Dringende oproep aan de staatssecretaris
In een dringende oproep aan de staatssecretaris pleiten VCP, FNV, CNV, Wij staan op!, Cedris, Landelijke Cliëntenraad en Ieder(in) om gezamenlijk en nog voor de zomer het gesprek aan te gaan over aanpassing van het kabinetsplan voor loondispensatie. “In een inclusieve arbeidsmarkt zou je verwachten dat ook mensen met een beperking als volwaardige werknemers worden behandeld, maar daarvan is hier geen sprake. Zo blijft het bijstandsregime blijft gelden en worden de administratieve lasten verschoven van werkgever naar werknemer. Kwetsbare mensen worden hierdoor in een lastige positie gebracht”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Constructief gesprek
Het huidige voorstel loondispensatie stuit op breed maatschappelijk verzet, grote onzekerheid en onbegrip bij mensen met een arbeidsbeperking en toenemende twijfel bij fracties in de Tweede Kamer. De gezamenlijke organisaties hopen daarom snel op een constructief gesprek met de staatssecretaris, waarin stappen voorwaarts kunnen worden gezet zodat er een goede regeling komt, die zowel politiek als maatschappelijk acceptabel is. ‘De belangrijkste voorwaarde is dat moet worden voldaan aan het principe dat mensen met een beperking volwaardige werknemers zijn’, schrijven de organisaties.

Breed maatschappelijk verzet
De VCP heeft samen met andere organisaties forse kritiek geuit over het voorstel loondispensatie. Veertig organisaties waaronder de VCP hebben een gezamenlijk pamflet gestuurd naar de Tweede Kamer, in aanloop naar het Kamerdebat over de voorgenomen wetswijziging. Daarnaast is in twee landelijke dagbladen een advertentie geplaatst waarin het kabinet wordt opgeroepen de maatregel te schrappen. Ook heeft de VCP de petitie van jongerenorganisatie Wij staan op! gesteund. Deze petitie is inmiddels ruim 87.000 keer getekend.

Al in april beloofde de staatssecretaris om met belanghebbenden in gesprek te gaan over het kabinetsvoornemen. De gezamenlijke organisaties gaan ervan uit dat hun oproep nu snel tot een uitnodiging van de staatssecretaris zal leiden.  

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws