Menu
​Circulaire economie: investeer in werknemers

Om de overgang naar een circulaire economie te versnellen moet je investeren in werknemers. Zonder actieve betrokkenheid van je eigen vakmensen is de kans op succes klein. Dat zei VCP-voorzitter Nic van Holstein bij de presentatie van de transitieagenda’s die de overgang naar een circulaire economie moeten bespoedigen. De transitieagenda’s vormen een uitwerking van het zogeheten grondstoffenakkoord, dat vorig jaar is ondertekend. Het akkoord is opgesteld door een brede coalitie van overheden, werkgevers, milieuorganisaties, gemeenten en vakbonden, waaronder de VCP.

Werkwijzen en processen
Volgens Van Holstein is directe betrokkenheid van de werknemer bij de transitie cruciaal, wil je de overgang naar een circulaire economie tot een succes kunnen maken. “De transitie naar de circulaire economie gaat verder dan alleen het zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen, producten en diensten. Het gaat ook om andere werkwijzen en processen binnen en tussen organisaties, om mensen en sociale inclusie. De gevolgen strekken zich dus uit tot alle haarvaten van de werkvloer. Werknemers moeten daarom vroegtijdig worden meegenomen in veranderingen. Van design- tot afvalfase. Wees open over de verandering en ga het gesprek aan met de werknemers en de bonden. Professionals weten vaak heel goed hoe verbetering mogelijk is.”

Human capital
De rijksoverheid zou een voortrekkersrol kunnen vervullen, zegt Van Holstein. “Er wordt veel geïnvesteerd in de Nederlandse economie, nu ook weer met InvestNL, maar er moet vooral ook geïnvesteerd worden in kennis en kunde van werknemers. De Rijksoverheid zou gelden binnen InvestNL of andere financieringsstromen mogelijk moeten maken om te investeren in human capital. Je zou ook kunnen denken aan een soort transitiefonds, ondersteund met een brede human capital agenda.

Scholing en ontwikkeling
Volgens Van Holstein zijn zowel bedrijven als overheid aan zet om werknemers actief mee te nemen in de transitie en aan te spreken op hun vakmanschap. Bedrijven moeten investeren in scholing en ontwikkeling, om werknemers te behouden in de organisatie. Het is ook nodig om werknemers indien nodig in staat te stellen elders aan de slag te gaan. “Onze aangesloten verenigingen gaan daarover graag het gesprek aan.” 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws