Menu
​Directie in gesprek met OR over beloningen

Ondernemingen moeten voortaan in gesprek met ondernemingsraden over topbeloningen en beloningsverschillen binnen een bedrijf. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin dit overlegrecht is geregeld. Volgens de VCP gaat de nieuwe regeling niet ver genoeg. “Het gesprek waarin de nieuwe wet voorziet, heeft een informatief karakter, maar kent geen richtinggevend advies. Dit is te vrijblijvend”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Dialoog
De VCP vindt het een goede zaak dat er meer openheid komt en transparantie over het beloningsbeleid. Evenwichtige beloningsverhoudingen binnen ondernemingen zijn gediend met meer interne openheid en transparantie in het beloningsbeleid. Ook de VCP wijst exorbitante beloningen van de hand. Maar in plaats van een gesprek eens per jaar zou het beter zijn om de OR op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) een adviesrecht te geven voorafgaande aan de besluitvorming over het beloningsbeleid. Dat komt de dialoog over beloningsverhoudingen ten goede. Daarnaast zou ook de vakorganisatie als partij betrokken moeten worden bij het gesprek over evenwichtig beloningsbeleid.

Informatieplicht
Directies van grote organisaties zijn al verplicht om de OR te informeren over de beloningen van bestuurders en de loonverschillen binnen de organisatie. Maar in de praktijk komt daar maar weinig van terecht. Vandaar de verplichting om hierover het gesprek aan te gaan. Het wetsvoorstel was opgesteld door voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher. Onder zijn opvolger Koolmees is het in de Tweede Kamer op 23 januari aangenomen. Het wetsvoorstel wordt binnenkort in de Eerste Kamer behandeld.

Laatste nieuws

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

23 november 2023

Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

Meer nieuws