Menu
​Europees voorstel pensioenproduct voegt niets toe

De VCP heeft kritiek op het Europese voorstel dat het mogelijk maakt om pan-Europese pensioenproducten aan te bieden. Volgens de VCP voegt het voorstel niets toe aan het Nederlandse pensioenstelsel zoals we dat nu hebben en kunnen de gevolgen zelfs negatief zijn. De VCP vindt dat Europese lidstaten zelf moeten kunnen bepalen of ze dergelijke producten toelaten. Bovendien bestaan er grote twijfels of het Europese plan wel gaat werken, zo schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer, die er komende week over praat.

Derde pijler
Volgens het voorstel van de Europese Commissie kunnen instellingen voor bedrijfspensioen in heel Europa een vrijwillig individueel derdepijlerpensioenproduct aanbieden: een Pan Europees Pensioenproduct (kortweg PEPP). De Commissie denkt daarbij vooral aan landen waar de eerste pijler (in Nederland de AOW) en de tweede pijler (bedrijfspensioenvoorziening) nauwelijks is ontwikkeld. Concreet moet het voorstel ertoe leiden dat meer Europeanen geld sparen voor de oude dag.

Aantasting Nederlandse pensioenstelsel
De VCP is bang dat het voorstel zal leiden tot een aantasting van het Nederlandse pensioenstelsel. Pensioenfondsen (ook wel IORP’s) mogen hier alleen pensioenregelingen uitvoeren die arbeidsgerelateerd zijn. “Het Europese voorstel is in die zin in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving. Het raakt de taakafbakening zoals we die hier kennen. De Commissie beperkt hiermee de vrijheid van Nederland om zijn wet- en regelgeving rond het pensioenstelsel zelf vorm te geven en dit is ongewenst”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Inperking bevoegdheden
De VCP vindt dat Nederland alert moet zijn op de mogelijke gevolgen van PEPP voor ons pensioenstelsel. “We moeten te allen tijde voorkomen dat de nationale vrijheid om zelf wet- en regelgeving vorm te geven wordt ingeperkt. Zover mag het niet komen. We willen dan ook dat de Europese Commissie haar voorstel op dit punt aanpast”, aldus Nic van Holstein. Komende week praat de Tweede Kamer over het voorstel met rapporteur voor het Europees Parlement Sophie in ’t Veld. Zij heeft inmiddels een voorstel gedaan waarin het Europese plan wordt afgezwakt, maar daarmee neemt ze de bezwaren van de VCP (nog) niet weg.

Effectiviteit
De VCP vindt kan zich in beginsel vinden in het idee dat de Europese Commissie streeft naar een adequaat pensioen voor iedereen. Veel Europese landen hebben lang niet zo’n ontwikkeld pensioenstelsel als Nederland. Wel vraagt de VCP zich af dit voorstel ook echt effectief zal zijn en of er onder mogelijke deelnemers behoefte aan is. De VCP noemt het voorstel van de Europese Commissie verder erg complex. Bovendien is niet duidelijk hoe het toezicht er precies uit komt te zien.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws